Högt betyg för sjukresorna

Publicerad

Värmlänningarna är mycket nöjda med sjukresorna i länet.
93 procent av resenärerna är nöjda med helhetsupplevelsen av resa och beställning.
Den siffran ligger två procent över genomsnittet i landet och är en ökning med lika många procent sedan den förra mätningen 2014.

– De höga siffrorna för de värmländska sjukresorna är glädjande och ett kvitto på det fina arbete som utförs av våra förare och personalen vid beställnings- och trafikcentralen i Munkfors, säger Anders Wahlén, chef för servicetrafiken inom Värmlandstrafik.

Undersökningen Barometern för Anropsstyrd trafik, som genomförs på uppdrag av branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik, visar genomgående höga siffror för de värmländska sjukresorna.

Sett till enbart resan är hela 94 procent av de värmländska resenärerna nöjda med sin sjukresa, även det en ökning med två procent mot föregående år.

Barometern för Anropsstyrd trafik (ANBARO) är en löpande kvalitetsundersökning av färdtjänst- och sjukresor. Intervjuerna genomförs dagligen året runt per telefon dagen efter genomförd resa.
Under 2015 genomfördes totalt 40 070 intervjuer i landet. Av dessa var 25 421 färdtjänstintervjuer och 14 649 sjukreseintervjuer.

Totalt täcker undersökningen in färdtjänst och/eller sjukresor i 83 procent av landets kommuner.