Störningar vid bokning i servicetrafiken

Publicerad

Förare hjälper kund ur Värmlandstrafiks servicefordon.

Vi har i samband med driftsättning av vårt nya digitala boknings- och trafikledningsprogram upplevt betydande prestandaproblem, störningar som främst drabbat bokning av våra sjuk- och färdtjänstresor.
Störningarna skapar en ökad manuell hantering och en flaskhals som ytterligare försämrar tillgängligheten i vår telefoni och gör det svårt att komma fram till oss utan långa väntetider i telefon.

Våra samarbetsföretag levererar en robust resa för våra kunder och inte kan lastas för de problem vi i nuläget har. Gemensamt gör vi allt vi kan för att undvika störningar mot kund.

Vi har till vården/sjukreseenheten skapat en direktkanal för att snabbt komma i kontakt med oss utan att fastna i de telefonköer som uppstår.

Vi önskar också att de kunder som drabbas lägger ett kundärende till oss via webb eller mail, för att undvika ytterligare belastning i vår telefoni.

Vi beklagar detta men försäkrar att kraftfulla insatser görs för att åtgärda de brister vi just nu har i systemet.