Här får du svar om servicetrafiken

Publicerad

Värmlandstrafiks servicefordon åker på väg längs blommande fält.

Kan inte förarna få matrast, hämta på förskolan eller veta om de kommer hem på kvällen?
Den senaste tidens mediedebatt kring servicetrafikförarnas villkor i den nya upphandling av vår servicetrafik har varit fylld av skarpa påståenden och kraftfulla uttalanden.

Sedan Keolis sagt upp det femåriga avtalet efter mindre än ett år har olika sanningar spridits. Det kan vara på sin plats att tydliggöra Värmlandstrafiks roll gentemot entreprenörer (Keolis) och fackförbund (Transport).
För att klargöra vårt ansvar, våra skyldigheter och vår ståndpunkt har vi här sammanställt en frågor-och-svar för er information.

 

# Förarna är oroliga över sina arbetsrättsliga villkor i nya upphandling, kommer de få raster och vila enligt kollektivavtal?

Vi förstår den oron bland förarna, en oro som orsakats av Keolis uppsägning av avtalet. Vi har i upphandlingen ställt krav på att kollektivavtal ska följas, så ja, förarna kommer få raster. Det är dock viktigt att vi tydliggöra våra olika roller;

— Värmlandstrafik upphandlar kapacitet och tillgänglighet för persontransporter.

— Trafikföretaget har ansvar att lösa personalplanering och de skyldigheter som följer därav. Värmlandstrafik behöver inte svara på hur dessa skyldigheter ska lösas, vi upphandlar en tjänst och trafikföretaget ansvarar för utförandet.

# Det står i förfrågningsunderlaget att fordonen ska vara fullt tillgängliga utan avbrott, hur ska det gå till samtidigt som förarna ska få raster?

Förfrågningsunderlaget säger att fordonen ska vara ”fullt tillgängliga på överenskomna tider”. VTAB kommer sätta sig ned tillsammans med trafikföretagen inför trafikstarten och säkerställa att detta följs. För Värmlandstrafiks del är det viktigt att ur avtalssynpunkt är det arbetsgivarens (trafikföretagets) ansvar.

# Förare säger att vi kan komma att lägga ut körning en minut inpå körpasslut. Det innebär att man inte kan leva ett normalt liv och det blir orimligt mycket övertidstimmar.

Vi vill säkerställa att våra kunder kommer till/från sitt sjukhusbesök. I de allra flesta fall löser vi transporterna inom överenskomna tider. Vi förväntar oss att trafikföretaget hanterar eventuella förarbyten och dygnsvila som kan bli aktuella.

# Värmlandstrafik lägger ut körningar ibland till sjukhus i andra delar av Sverige. Det blir omöjligt för oss förare att utföra transporten och samtidigt få till raster och dygnsvila.
Trafikföretaget säkerställer trafiken med eventuella förarbyten. Alternativet är inte att vägra utföra transporten. Trafikavtalet handlar om ett totalt åtagande gällande all trafik.

# Keolis säger att Värmlandstrafik planerar trafiken ineffektivt och skulle klara av att planera trafiken bättre om trafikledarna hos VTAB hade bättre systemstöd.

Värmlandstrafik klarar mycket väl att trafikleda enligt det trafikupplägg vi upphandlat. Vi har gjort så sedan 1999. Vi har systemstöd anpassade efter vår verksamhet. Vi trafikleder cirka 200 000 resor om året. Vi har en hög kundnöjdhet historiskt och har 91% kundnöjdhet i vår senaste undersökning. Vi har de systemstöd vi behöver, bland annat trafikövervakar vi i realtid.

# Klarar ni verkligen av att göra allting manuellt?
Ja, det gör vi. Vi har gjort så sedan 1999 med gott resultat. Påståenden om att vår trafikledning gjort fel, kan samtidigt bemötas med att Värmlandstrafik tvingats fakturera över 310 viten (bötesbelopp) till Keolis under första året och 360 inkluderad prognos för juli 2017. Detta på grund av brister i trafikutförandet. Keolis som företag har inte visat upp den robusthet och tillförlitlighet som vi som trafikbeställare förväntat oss. Förarna däremot har fått mycket höga betyg för sitt bemötande.

# Är Värmlandstrafiks trafikledning ineffektiv?
Vårt uppdrag är att samordna transporterna effektivt för att hålla tillbaka kostnaderna för de värmländska skattebetalarna. Värmlandstrafik har ökat samordningseffekten det senaste året. Keolis anför ineffektivitet för de inte förstått vilket trafikupplägg de lagt anbud och vunnit trafikavtal på. Det hade varit rakryggat att säga att de räknat bort sig.

# Keolis menar att de föreslagit effektiva lösningar för Värmlandstrafik, men som ni vägrat gå med på?
Värmlandstrafik har inget emot effektiviseringar så länge det ligger inom avtalet, lagen om offentlig upphandling, och att det  förbättrar kostnaderna för våra ägare samt servicen till våra  kunder. Keolis förslag är inte förenligt med det vi upphandlat. Värmlandstrafik skulle riskera bryta mot lagen.

# Ni har ju till och med erbjudits ett nytt trafikledningssystem gratis?
Värmlandstrafik behöver upphandla nya system om det blir aktuellt, enligt LOU i detta fall. Och OM vi skulle upphandla, vad säger att vi skulle hamna med just den systemleverantören eller just det (förenklade) systemet? ”Gratis” var för ett år framåt.

# Är Värmlandstrafik emot utveckling?
Vi har investerat cirka sju miljoner kronor i systemstöd de senaste åren utifrån vår strategi och teknikplan. Vi har nu bland annat skapat möjligheter för att digitalisera flera av våra tjänster till gagn för våra kunder. Vi finns till för värmlänningarna i första hand. Vi har inget uppdrag att kostnadsoptimera trafikföretag.

# Vad har ni att säga till alla de förare som nu riskerar bli arbetslösa?
Vi beklagar det. Det var inte vad Värmlandstrafik ville. Samtidigt, duktiga förare finns det stort behov av hos de trafikföretag som framgent ska köra.

# Vad har ni att säga till de kunder som nu blir oroliga?
Vi förstår deras oro. Från Värmlandstrafiks håll kan vi försäkra att vi kommer jobba stenhårt för att säkerställa en ny fungerande trafik efter den 22 december.

# Nu finns ju en överhängande risk att trafiken fördyras. Vad säger ni om det?
Vi delar den oron. Samtidigt måste kritiken riktas åt rätt håll. Keolis har sagt upp ett avtal och Värmlandstrafik tvingas upphandla på nytt