Här är förändringarna i vår busstrafik

Publicerad

Ena framlyktan och fronten av två Värmlandstrafiksbussar.

I samband med tidtabellsskiftet den 9 december sker också en del förändringar i vår trafik och med våra linjer.

Här har vi sammanfattat de viktigaste förändringarna.

# Linje 100
För att snabba upp stomlinjerna går dessa nu direkt in och ut från Karlstad och ej över Våxnäs.

# Linje 200
För att snabba upp stomlinjerna går dessa nu direkt in och ut från Karlstad och ej över Våxnäs.

# Linje 201
Får ändrad körväg över Våxnäs när påfarten till E18 från Våxnäs vid Västerstrandskyrkan tas bort. Hållplats Stenhagsgatan försvinner då och bussen går ut på E18 vid Burger King. Detta gäller på väg ut från Karlstad och linjerna 260, 602, 801 och 860.

# Linje 211
Sträckan Sysslebäck – Långflon blir anropsstyrd å grund av lågt resande.

# Linje 300
Kommer i fortsättningen inte att trafikera Sandbäcksgatan på väg in till Karlstad. Detta för att snabba upp stomlinjerna in mot Karlstad.

# Linje 303
Fortsätter skoldagar till Älvstranden (tur 004) eftersom många skolelever reser med denna buss.

# Linje 400
Får efter önskemål från många resenärer en ny tur från Filipstad mot Storfors kl 17.45.
Linjen kommer dock inte att passera Sandbäcksgatan på vägen in till Karlstad, detta för att snabba upp våra stomlinjer genom Karlstad.

# Linje 501
Får tre extra turer som behövs när linje 511 dras in på grund av det låga resandeunderlaget.

# Linje 600
Nya turer 17 och 18 (Hagfors-Värnäs).

# Linje 602
Får ändrad körväg på Våxnäs på väg ut från Karlstad. Hållplats Stenhagsgatan försvinner när påfarten till E18 vid Västerstrandskyrkan tas bort.

# Linje 700
Trafikerar inte längre Våxnäs utan går direkt in till Karlstad. Vi vill snabba upp stomlinjerna genom Karlstad. Linjen passerar heller inte genom Vålberg (801 får helgtrafik).

# Linje 800
Får samma sträckning alla dagar. Ingen neddragning av trafik under sommaren. Kör i fortsättningen snabbaste vägen (längs E45/E18 ej genom Grums).
Helgtrafiken får samma linjesträckning som under vardagarna.

# Linje 801
Får helgtrafik, hur den körs ser du i våra tidtabeller.
Får ändrad körväg över Våxnäs när påfarten till E18 från Våxnäs vid Västerstrandskyrkan tas bort. Hållplats Stenhagsgatan försvinner då och bussen går ut på E18 vid Burger King. Detta gäller på väg ut från Karlstad

# Linje 802
Vänder i fortsättningen vid Gamla skolan i Edsvalla och trafikerar inte hållplatserna Mellby och Dynvägen på grund av trafiksäkerhet och problem med väghållningen vid vändplatsen.

# Linje 813
Turerna tas bort och ersätts med två anropsstyrda turer på grund av lågt resandeunderlag.

# Linje 860
Får ändrad körväg på Våxnäs. Hållplats Stenhagsgatan försvinner när påfarten till E18 vid Västerstrandskyrkan tas bort.

# Linje 910
Nytt linjenummer. Detta var tidigare linje 911

# Linje 911
Ny linje Jonsbol-Rud Utökning av turer till Rud.

# Linje 915
Tas bort på grund av att resandeunderlaget är för lågt.

 

Tätortstrafiken

# Linje 51
Alla turer går inte via Ingesunds musikhögskola under sommaren på grund av lågt resande

# Linje 52
Justerad linjesträckning, går förbi nya handelsområdet vid Graninge.

# Linje 97
Indragen på grund av för lågt resandeunderlag. Beslut av kommunen.