Här är de nya tidtabellerna

Publicerad

Fronten på två Värmlandstrafiksbussar.

Från och med den 15 december byter vi tidtabell.
Redan nu kan du se våra nya tidtabeller (som börjar gälla tidigt på morgonen den 15 december) på vår webbsida.
Tidtabellerna ligger här https://www.varmlandstrafik.se/tidtabeller/

Gå in där för att se vilka förändringar som finns på din linje.

Några av hållplatsförändringarna som sker i samband med tidtabellskiftet:

  • Från och med 15 december byter 801 körriktning genom Slottsbron. Det kompletteras med nya stolpar på andra sidan vägen för linje 801. Hållplats Oxbråtsgatan flyttas en bit längre ner mot Macken. Hållplats Macken tas bort helt eftersom det inte finns något lämpligt ställe för bussen att stanna på.
  • Hållplats Valnäs tas bort i riktning mot Karlstad eftersom linje 800 inte kommer att passera när den inte längre angör Segmon.
  • Hållplats Gruvön tas bort eftersom inga linjer passerar den på E18. Istället kommer kommunen under 2020 att bygga om hållplatsen Hotellgatan som ligger närmast intill Gruvöns hållplats. Vi hänvisar våra resenärer dit från och med 15/12.
  • Hållplats Bellmansgården i Ekshärad tas bort eftersom det byggs en ny bytespunkt på andra sidan vägen.
  • Hållplats Sundfall och Sundheden tas bort eftersom det byggs en ny hållplats mellan dessa, precis vid bron över till Sunnemo. Den nya hållplatsen kommer att heta Sundfallet.
  • Hållplats Storfors RV 26 tas bort, linje 400 kommer att gå in genom Storfors och kommunen bygger en ny hållplats vid infarten vid RV 26 – Djupadalsgatan, i korsningen Fallvägen. Den kommer att heta Fallvägen.
  • Hållplats Sågtorpsskolan och Västra Vallgatan tas bort eftersom linje 801 och 821 kommer att vända inne i Segmon.
  • Hållplatserna Alfred Nobels Torg och Nobelhallen försvinner eftersom linje 403 kommer att köra samma väg in och ut genom Karlskoga.