Hållplatser dras in av säkerhetsskäl

Publicerad
Värmlandstrafiksbuss 600 mot Hagfors.
Värmlandstrafik slutar trafikera två busshållplatser i Torsby.
 
Anledningen till att bussarna inte längre stannar på dessa hållplatser är säkerhetsskäl.
– Efter olyckan med en skolbuss i Sunne för en tid sedan aktualiserades säkerhetsfrågorna även kring de nu aktuella hållplatserna i Torsby, säger Markus Bergman, trafikchef buss på Värmlandstrafik.
 
De aktuella hållplatserna är:
Granevikskorset.
Bredvikskorset.
 
I båda fallen handlar det om hållplatser som saknar ficka för bussen att stanna på, en situation som blir mer besvärlig under vintertid.
 
Båda hållplatserna ligger på den hårt trafikerade E45.
 
Hållplatserna trafikeras av linje 200.
– Vi jobbar på att få till riktiga hållplatser på dessa ställen som möjliggör för bussen att komma av vägen, säger Markus Bergman.
 
Vi beklagar att det kan skapa besvär för våra kunder, men säkerheten måste alltid gå först.
Närmaste hållplats när dessa hållplatser inte längre trafikeras blir Svenneby E45.