Hållplats flyttas i Kil

Publicerad

Blå rektanglar längs vägens bägge sidor. Röd fyrkant till höger om Pekås parkering.
I samband med byggandet av Resecentrum i Kil måste hållplatserna flyttas.
Från och med 13 juni flyttar vi ut hållplatserna från Kils Resecentrum till Storgatan (se ritning), precis intill Pekås och mittemot.
På bilden har vi markerat de nya, tillfälliga, hållplatserna med blått och pendelparkeringen med rött.
Vi sätter upp tillfälliga stolpar och vi sätter upp anslag uppe vid resecentrum som hänvisar ner till Storgatan.