Frågor & svar om vår trafik i coronatider

Publicerad

Ett bildcollage med corona och covid-19 som tema

Biljetter

Hur gör jag när jag ska betala och inte kan göra det hos föraren?

Nu har i stort sett alla bussar som kör i Värmlandstrafiks regi utrustats med skyddsglas framme hos föraren och det betyder att framdörren öppnats och du kan köpa din biljett av föraren. Om du ska resa med någon av det fåtal bussar som fortfarande saknar skyddsglas behöver du köpa din biljett i förväg. Vi föreslår att du köper den i vår app, i en biljettautomat eller på något av våra försäljningsställen.
Här kan du se var vi säljer biljetter.

Vad gör ni åt gratisåkare som inte betalar sin biljett?

Vi har regelbundna biljettkontroller. En resenär som vid biljettkontroll påträffas utan giltig biljett får en tilläggsavgift på 1 200 kr plus enkelbiljettpris. Vi tycker det är viktigt att alla som reser med kollektivtrafik betalar sin biljett och gör rätt för sig.

Trängsel

Vad ska jag göra om jag tycker det är för trångt på bussen eller tåget?

Om du kan, välj en annan avgång före eller efter den direkta rusningstrafiken. På dessa avgångar är det betydligt färre resenärer. Kan du välja ett annat sätt att ta dig till arbete eller skola rekommenderar vi det. Har du möjlighet att gå eller cykla så gör det, det ger dem som inte har några alternativ lite tryggare resa.

När är det egentligen rusningstrafik?

Vi brukar säga att rusningstrafik, eller peaktid som vi också säger ibland, är klockan 07:00-08:30 och 15:00-17:00. Undvik att resa under dessa perioder om du kan. Eller välj att gå eller cykla om det är möjligt.

Varför sätter ni inte extrabussar?

Vi har inga fler fordon att tillgå, i rusningstrafik rullar samtliga våra fordon.

Vad händer om bussen är full vid min hållplats?

Bussen skyltas som fullsatt. I första hand hänvisar vi dig till nästa tur men ibland, när det är möjligt, sätter vi in en extratur. Förhoppningsvis kommer vi inte hamna i ett sådant läge allt för ofta. Alla våra bussar är ute och rullar under peaktid, för att stärka upp linjer där vi vet att det finns många resenärer. Det är föraren som avgör om ytterligare passagerare ska släppas på eller om bussen anses full. Du har också ett eget ansvar att inte kliva på och skapa ytterligare trängsel om det redan är många på bussen eller i tåget. Våra regler för förseningsersättning fortsätter gälla som tidigare.

Kan förarna neka personer att åka med?

Ja, föraren avgör när bussen får anses full. Föraren har ett ansvar för säkerheten ombord. Resenären i sin tur har ett ansvar att inte skapa trängsel. Av säkerhetsskäl kommer förarna att ta särskild hänsyn till att barn och ungdomar inte nekas åka med i områden där det är glest mellan avgångarna och vid sena turer inte neka några resenärer. Sunt förnuft ska tillämpas.

Varför håller ni inte regeln om två meters avstånd inne i fordonen?

Det finns ingen generell regel om avstånd, varken två eller en meter. Däremot vill vi gärna att du så gott det går själv ser till att hålla avstånd till dina medresenärer. Just att hålla avstånd är ett av de allra säkraste sätten att undvika att bli smittad eller att smitta andra.

Vad gäller vid resor till och från skolan?

För grundskoleeleverna gäller skolplikt och där har skolplanerarna koll på var de som åker i ordinarie linjetrafik finns så att de säkert kommer med. I den separata skoltrafiken ser vi inte att det ska vara några problem. Gymnasieskolan däremot är frivillig och där ligger ansvaret för att ta sig till och från skolan hos individen.

Varför spärrar ni inte av säten i fordonen?

Att spärra av säten är inte aktuellt för närvarande. Alla bussar, både i tätorts- och regiontrafik, är godkända för att ta ett antal stående resenärer och att spärra av säten skulle eventuellt ge effekten att vi får fler stående resenärer. När fler från samma hushåll reser samtidigt finns också en önskan att sitta tillsammans, något som inte ökar smittrisken. I övrigt gäller eget ansvar.

Vilket ansvar har Värmlandstrafik och Karlstadsbuss när det kommer till trängsel?

Det ligger idag inga restriktioner eller krav på kollektivtrafiken, utan det är var och ens eget omdöme, omtanke och ansvar att inte bidra till att det blir trängsel i samhället. Vi gör vad vi kan och hoppas att du som reser med oss också tar ett egenansvar. Vi har tyvärr inte resurser och fordon nog att kunna garantera att ingen ska känna att det är trångt på bussen eller att alla som vill resa med oss får plats på en viss tur, i och med den situation vi är i nu. Verksamheten är helt enkelt inte anpassad till en pandemi som kräver att resenärer håller avstånd till varandra. Men vi gör vårt bästa för att utföra vårt uppdrag samtidigt som vi följer Folkhälsomyndighetens och övriga myndigheters direktiv.

Vad gör Värmlandstrafik och Karlstadbuss för att minska trängsel?

  • Vi följer läget och anpassar oss så gott vi kan utefter detta. Vi kör med full trafik och med de fordon som finns att tillgå.
  • Vi har en tät dialog med våra trafikleverantörer för att veta hur läget ser ut på våra bussar och tåg.
  • Vi följer utvecklingen på skolorna, de större arbetsplatserna och på universitetet kopplat till var undervisning och jobb utförs.
  • Vi kommunicerar, på vår webb, i våra fordon och i sociala medier, om hur vi alla gemensamt kan bidra till att minska trängseln.
  • Vi fortsätter att städa och hålla rent i våra fordon så att resor med oss ska upplevas som trygga och trevliga.

Munskydd

Vad gäller kring munskydd?

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om munskydd i samband med resor i kollektivtrafik på tider då många människor vanligtvis reser slutade att gälla 30 juni 2021. Givetvis är det fritt fram att även fortsättningsvis bära munskydd om det gör att du känner dig tryggare när du reser med oss.

Ska jag använda munskydd i servicetrafiken när jag åker på sjuk- eller färdtjänstresa?

I servicetrafiken finns redan sedan en tid tillbaka munskydd att tillgå för den som önskar. Region Värmland erbjuder fria munskydd i fordonen. Här finns också separata transporter för den som har symtom, något som avgörs redan vid bokningen.

Har du ytterligare frågor som du tycker att du inte fått svar på här är du alltid välkommen att kontakta vår Kundservice på 0771-32 32 00.
Välkommen med dina synpunkter eller frågor.