Frågor & svar om vår trafik i coronatider

Publicerad

Ett bildcollage med corona och covid-19 som tema

 

Munskydd

Vad säger Folkhälsomyndighetens råd om munskydd?
Personer som reser med kollektivtrafik, där det inte går att hålla avstånd genom att boka plats, rekommenderas att bära munskydd under de tider på vardagar då många människor vanligtvis reser: klockan 07–09 samt 16–18 på vardagar.
Rådet riktar sig till personer födda 2004 och tidigare, det vill säga till personer från gymnasieåldern och äldre.

Får jag inte åka med om jag inte har munskydd?
Ingen kommer att nekas eller avvisas från att åka med på grund av saknat munskydd. Detta är ett allmänt råd och inget lagkrav. Det kommer heller inte att vara förarnas eller annan personals uppgift att se till att resenärerna bär munskydd. Det är ditt eget ansvar.

Om jag inte har ett munskydd, hur gör jag då?
I första hand är det var och ens ansvar att ha med sig eget munskydd, helst av godkänd kvalitet, det vill säga CE-märkta. Vi kommer att under de första dagarna då rekommendationen gäller att finnas på plats på vissa nyckelpunkter som busstationen i Karlstad, Stora torget och Karlstad C och på dessa platser informera om munskydden och rekommendationerna och även, så långt lagret räcker, dela ut till dig som saknar munskydd. Observera att det handlar om engångsmunskydd.

Vad ska jag göra med mitt munskydd efter resan?
Låt det sitta på tills du är ute ur fordonet, eller låt det sitta kvar även efter resan. Ditt använda munskydd ska inte slängas i fordonens sopkorgar. Använda munskydd är normalt avfall, och ska kastas i papperskorgar eller sopbehållare som annat skräp

Måste jag ha munskydd under alla resor med er?
Nej, rekommendationen gäller bara under rusningstid och enbart på vardagar. För vår helgtrafik finns ännu inga rekommendationer, men det är alltid frivilligt att använda munskydd när du reser med oss.

Gäller samma regler för munskydd även på tågen?
Ja, samma regler som i vår busstrafik i länet eller i tätort gäller. På våra tåg finns också ett begränsat antal munskydd att tillgå under en begränsad tid. Om du saknar eget munskydd kan du prata med våra tågvärdar.

Måste barn också ha munskydd?
Nej, barn under 16 år (födda efter 2004) behöver inte använda munskydd i vår trafik. Där är användandet frivilligt.

Är det föraren som ska kontrollera att alla som åker med har munskydd?
Nej, bärandet av munskydd är var och ens eget ansvar. Det är också resenärernas ansvar att ha med sig eget munskydd.

Kommer även förarna att använda munskydd?
Det är en fråga för arbetsgivaren.  Ombyggnad med plexiglas runt förarna pågår i Värmlandstrafiks bussar och förarna kommer tack vare detta att ha ett fullgott skydd.

Hur blir det med munskydd i servicetrafiken när jag åker på sjuk- eller färdtjänstresa?
I servicetrafiken finns redan sedan en tid tillbaka munskydd att tillgå för den som önskar. Region Värmland erbjuder fria munskydd i fordonen. Här finns också separata transporter för den som har symtom, något som avgörs redan vid bokningen.

 

Biljetthantering

Hur gör jag när jag ska betala och inte kan göra det hos föraren?
Köp din biljett i förväg. Just nu är det inte möjligt att köpa biljett ombord på våra bussar med anledning av coronaviruset. Du kan istället köpa din biljett i våra appar Värmlandstrafik eller Karlstadsbuss, i en biljettautomat eller på något av våra försäljningsställen.
Här kan du se var vi säljer biljetter.

Hur ska jag visa upp min biljett?
Har du mobilbiljett eller annan enkelbiljett visar du den genom fönstret på framdörren eller till föraren inne i fordonet (bra då om du undviker trängsel i gången). Om du använder Reskassa ombord kan du använda den bakre kortläsaren när du reser med stadstrafiken (Kristinehamn, Arvika, Säffle och Karlstad Hammarö). Detta gäller så länge framdörrarna är stängda och påstigning sker genom de bakre dörrarna.

Tänker ni införa plexiglas vid förarplatsen så att det går att betala biljetten ombord?
Med start i mitten av januari började vi installera skyddsglas vid förarplatsen i Värmlandstrafiks bussar. Under en övergångsperiod kommer det finnas en blandning av bussar med och utan skyddsglas i vår trafik. Var uppmärksam när bussen kommer – öppnas framdörrarna ska du stiga på fram men annars är det bakdörrarna som gäller ett tag till. För Karlstadsbuss finns inga klara beslut om skyddsglas ska installeras eller inte.

Varför spärrar ni inte av säten i fordonen?
Endast sätena längst fram i bussarna är avstängda. Att spärra av fler säten är inte aktuellt för närvarande. Alla bussar, både i tätorts- och regiontrafik, är godkända för att ta ett antal stående resenärer och att spärra av säten skulle eventuellt ge effekten att vi får fler stående resenärer. När fler från samma hushåll reser samtidigt finns också en önskan att sitta tillsammans, något som inte ökar smittrisken. I övrigt gäller eget ansvar.

Vad gör ni åt alla gratisåkare som inte betalar sin biljett?
Vi har regelbundna biljettkontroller. En resenär som vid biljettkontroll påträffas utan giltig biljett får en tilläggsavgift på 1 200 kr plus enkelbiljettpris. Vi tycker det är viktigt att alla som reser med kollektivtrafik betalar sin biljett och gör rätt för sig.

Vad innebär det om många fuskar en längre tid?
Biljettintäkterna ligger till grund för vårt uppdrag; att erbjuda kollektivtrafik för arbets- och skolpendling. Om många fuskar och inte betalar sin biljett betyder det i förlängningen att vi kan bli tvingade att prioritera om trafiken, och i värsta fall kan vissa turer bli inställda. Det i sin tur kan göra att många inte når sina resmål och att vi inte längre kan erbjuda lika många resor som tidigare. Det kan låta dystert, men det är en realitet av minskade biljettintäkter som är en stor del av vår ekonomi.

Varför går det inte att föraren slår in rätt sträcka och så betalar jag i den bakre kortläsaren på bussen?
Den bakre kortläsaren är en egen biljettmaskin och föraren kan inte påverka den. Däremot går det att som resenär i tätort att köpa enkelbiljett och betala med reskassa i den bakre kortläsaren.


Jag reser en kort sträcka och brukade köpa närresa men det går ju inte nuförtiden eftersom det bara går att köpa den ombord på bussen. Hur gör jag?

Om du fortsätter köpa enkelbiljett för dina resor kan du göra ett kundärende via formulär på vår webbplats och bifoga bild på dina biljetter, så gör vi en återbetalning av mellanskillnaden till dig. Om du gått över till appen och har dina förbrukade biljetter där kan du istället ange ditt mobilnummer i kundärendet.


Varför kan man inte flytta pengarna från reskassan på resekortet över till appen?

Det är två olika systemen som inte hänger ihop. Vill du få reskassan återbetald tar du kontakt med oss på vårt kundcenter på busstationen i Karlstad eller ringer oss för att höra hur du ska gå tillväga.

 

Trängsel

Vad ska jag göra om jag tycker det är för trångt i bussen?
Om du kan, välj en annan avgång före eller efter den direkta rusningstrafiken. På dessa avgångar är det betydligt färre resenärer. Kan du välja ett annat sätt att ta dig till arbete eller skola rekommenderar vi det. Har du möjlighet att gå eller cykla så gör det, det ger dem som inte har några alternativ lite tryggare resa.

Jag tycker ibland att det är väldigt trångt på vissa linjer. Kan jag kolla var det riskerar att bli trängsel?
Det finns en lista över linjer och turer som brukar ha många resande och där det kan förekomma risk för trängsel. Listan finns här: https://www.varmlandstrafik.se/resa/info-om-skolstarten-och-trafiken/
När det gäller tågen finns också en lista och vilka turer där det går ersättningsbussar.

Varför sätter ni inte extrabussar?
Vi har inga fler fordon att tillgå, i rusningstrafik rullar samtliga våra fordon. Entreprenören har dock lyckats hyra in ytterligare fem stycken fordon. Dessa fordon är blå och kommer att förstärka upp de turer där det blir trångt. Inom kort kommer dessa blå bussar att bytas mot samma antal gula skolbussar.

Vad händer om bussen är full vid min hållplats?
I första hand hänvisar vi dig till nästa tur. Det är föraren som avgör om ytterligare passagerare ska släppas på eller om bussen anses full. Du har också ett egetansvar att inte kliva på och skapa ytterligare trängsel om det redan är många på bussen eller i tåget.
Våra regler för förseningsersättning fortsätter gälla som tidigare.

Vad gör jag om jag upplever att det är trångt på tågen?
Välj om möjligt en annan avgång eller ett alternativt sätt att ta dig till jobb eller skola. Du kan också välja de förstärkningsbussar som går från bland annat Kil, Arvika och Sunne in mot Karlstad om du upplever att det blir trångt på tåget. Vi kör totalt fem förstärkningsbussar för att undvika trängsel i våra tåg.
Till skillnad mot bussen kan inte personalen ombord hålla koll på alla påstigande på samma sätt som på bussen. Upplever du obehag bör du om möjligt undvika att resa eller välja en tidigare eller senare avgång utanför rusningstrafik.
Här kan du läsa mer om hur vi kör ersättningstrafiken

Kan förarna neka personer att åka med?
Ja, föraren avgör när bussen får anses full. Föraren har ett ansvar för säkerheten ombord. Resenären i sin tur har ett ansvar att inte skapa trängsel.
Av säkerhetsskäl kommer förarna att ta särskild hänsyn till att barn och ungdomar inte nekas åka med i områden där det är glest mellan avgångarna och vid sena turer inte neka några resenärer.
Sunt förnuft ska tillämpas.

Ni pratar mycket om att undvika rusningstrafik. När är det egentligen rusningstrafik?
Vi brukar säga att rusningstrafik, eller peaktid som vi säger ibland, är mellan 06:00-09:00 och 15:00-18:00. Undvik att resa under dessa perioder om du kan. Eller välj att gå eller cykla om det är möjligt.


Varför håller ni inte regeln om två meters avstånd inne i fordonen?

Det finns ingen generell regel om avstånd, varken två eller en och en halv meter. Däremot bör du alltid själv se till att hålla avstånd eller be andra resenärer göra detsamma. Just att hålla avstånd är ett av de allra säkraste sätten att undvika att bli smittad eller att smitta andra.


Är problemen med trängsel ombord något som Värmlandstrafik och Karlstadsbuss ska lösa?

Det är ett gemensamt ansvar. Vi gör vad vi kan och hoppas att du som reser med oss också tar ett egenansvar. Branschens budskap är att vi inte kan garantera att alla som vill resa med oss får plats i och med den situation vi är i nu. Verksamheten är helt enkelt inte anpassad till en pandemi som kräver att resenärer håller avstånd till varandra. Men vi gör vårt bästa för att utföra vårt uppdrag samtidigt som vi följer Folkhälsomyndighetens och övriga myndigheters direktiv.

Är det föräldrarnas ansvar att ta sitt barn till skolan på ett annat sätt än kollektivtrafiken om det är möjligt?
För grundskoleeleverna gäller skolplikt och där har skolplanerarna koll på var de som åker i ordinarie linjetrafik finns så att de säkert kommer med. I den separata skoltrafiken ser vi inte att det ska vara några problem. Gymnasieskolan däremot är frivillig och där ligger ansvaret för att ta sig till och från skolan hos individen.


Hur kan jag som resenär få mer information?

Vi informerar i våra tillgängliga kanaler på skärmar i bussarna, sociala medier, via pressinformation och info på respektive webbplats. Du kan också få information via Region Värmlands sociala medier och Karlstads kommuns sociala medier. Budskapen är genomgående att det är viktigt att resenärerna följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd, håller avstånd och endast reser när man är helt frisk samt att alla kanske inte kan få plats i bussen eller tåget.

 

Har du ytterligare frågor som du tycker att du inte fått svar på här är du alltid välkommen att kontakta vår Kundservice på 0771-32 32 00.
Välkommen med dina synpunkter eller frågor.