Frågor & svar om tvisten med Keolis

Publicerad

 

Värmlandstrafiks vd Jessika Lundgren intervjuas av SVT.

Keolis hävdar att företaget kommer att stämma Värmlandstrafik på 83 miljoner kronor.
Företaget höll på torsdagen en presskonferens i Karlstad där man kungjorde stämningen.
– För oss är detta ingen nyhet. Vi och vår advokat har sedan en tid tillbaka förberett vår stämningsansökan som inom kort kommer att överlämnas till Tingsrätten. Vi ser det här som den
första tekningen i en lång match, säger vd Jessika Lundgren.

 

Värmlandstrafik förbereder via advokat en stämning mot Keolis för den fördyring av servicetrafiken som uppstått sedan avtalet sades upp i juni 2017.

-Våra ägare, kommunerna och de värmländska skattebetalarna, har fått en dyrare trafik på grund av den nya upphandling vi tvingats till och det är den kostnadsökningen vi nu ansar att våra ägare ska ha kompensation för, menar Jessika Lundgren.

Stämmer det att Värmlandstrafik inte gett Keolis en möjlighet att lösa frågan utan en rättslig tvist?
-Nej. Vi har vid ett flertal tillfällen gett Keolis möjlighet att lösa tvisten utan denna process, men de har sagt nej till den möjligheten och istället hållit fast vid sin linje. Därför fullföljer vi nu vår plan att driva kraven i en rättslig tvist, säger Jessika Lundgren

Är du överraskad att Keolis stämmer Värmlandstrafik?
– Nej vi är inte överraskade. Keolis var besvikna på avtalet, och har redan tidigare talat om en motstämning, så detta kommer inte alls som någon överraskning.

Varför vill Värmlandstrafik ha skadestånd av Keolis?
-Våra ägare har fått en fördyrad servicetrafik på grund av Keolis uppsägning av avtalet och vi kommer att kräva ett skadestånd som motsvarar den ökade kostnaden.
-Minst fyra år återstod av det avtal vi skrev med Keolis. Avtalet omfattar totalt 75 miljoner kronor per år under de fem åren.

Vilket belopp kommer stämningen att landa på?
-Svårt att säga exakt i förväg eftersom det handlar om beställningstrafik, men vi räknar med en fördyring på runt 20 miljoner kronor per år till följd av att vi tvingades upphandla ny trafik. Det är en fördyring i den storleksordningen vi kommer att kräva kompensation för.

Varför sade Keolis upp avtalet?
– De anser att det fanns problem med lönsamheten. Vår uppfattning är helt enkelt att de räknat bort sig. Keolis anförde lönsamhetsbekymmer till oss. Vi anser att de inte förstått vad avtalet om sjuk- och serviceresor inneburit och därför inte fått ekonomi i verksamheten.

– Avtalet vi har är sådant att man måste påvisa väsentliga förändringar under avtalsperioden och vi kan inte se att det funnits några sådana förändringar som motiverat förändringar i avtalet. Därför föreligger ingen grund för att säga upp avtalet.

Stämmer det att Värmlandstrafik hanterat trafiken ineffektivt?
-Värmlandstrafik delar inte Keolis bild av att trafikledningen är ineffektiv

-Vårt uppdrag är att säkerställa en god servicetrafik för både våra kunder och för våra ägare enligt de regelverk vi har att följa. Vi vill självfallet ha trafikföretag med förståelse för vad uppdraget innebär.

-Vi har bedrivit servicetrafik med hög kundnöjdhet i många år och vill påstå att vår personal absolut har den kompetens som krävs för att trafikleda servicetrafiken på ett effektivt och bra sätt för både våra kunder och våra ägare.

– Vi har idag i den nya upphandlingen en bra och stabil trafik som i flera områden uppvisar fantastiska hundra procent kundnöjdhet, vilket är ett kvitto att både vi och våra leverantörer har den kompetens som krävs.