Frågor & svar om Sommarkortet

Publicerad

Barn hoppar från brygga.

Karlstadsbuss och Värmlandstrafik har under många år erbjudit våra resenärer möjligheten att resa billigare under sommarmånaderna (två månader till priset av en).

Inför sommaren 2018 ändrades förutsättningarna då regeringen fattade ett beslut att låta ungdomar, från och med årskurs sex i grundskolan till och med årskurs två i gymnasiet, resa gratis under sommarlovet. I Värmland togs ett politiskt beslut av dåvarande Region Värmland att utöka målgruppen för att även inkludera elever som gått ur årskurs ett till och med årskurs fem samt färdtjänstberättigade och särskoleelever.

Det innebar att totalt 34 000 barn och ungdomar i Värmland fick möjlighet att resa gratis med Värmlandstrafik och Karlstadsbuss under hela sommarlovet.

Den sena regeringsbildningen innebar att det inte fanns budgetmässiga förutsättningar att erbjuda de fria sommarresorna och fjolårets gratiskort finns därför inte i år.
Vi återgår därför till att sälja vår tidigare produkt sommarkort.

Här får du svar på de frågor du har kring sommarkortet.

 

Frågor & svar

Varför blir det inga gratisresor i sommar?
De fria sommarresorna för skolungdomar var ett beslut som den förra regeringen avsatte pengar för. De regionala kollektivtrafikmännen (exempelvis Värmlandstrafik och Karlstadsbuss) fick i efterhand ansöka om ersättning för att kunna erbjuda gratisresorna. I den nya regeringsbudgeten i samband med valet i höstas, togs erbjudandet bort.

Varför har inte Värmlandstrafik och Karlstadsbuss gratisresor?
Förra året fick vi ersättning från staten (Trafikverket) via ett regeringsbeslut för att kunna erbjuda gratis resor. Våra verksamheter är till hälften skattefinansierade och vi har inte ekonomiska möjlighet att själva erbjuda gratis resor.

Vissa bussar går tomma. Skulle man inte kunna få åka gratis där?
Vissa tider på dygnet har en del bussturer mindre antal resenärer medan andra turer är fullsatta och då behöver vi sätta in förstärkningsfordon där. Vi har inte ekonomiska möjligheter att låta många resenärer resa gratis men vi erbjuder däremot rabatterade sommarresor både på tätortstrafik och länstrafik.

När börjar sommarkorten säljas?
1 juni för både Värmlandstrafik och Karlstadsbuss.

Vilka datum gäller sommarkorten?
Värmlandstrafiks sommarkort gäller 17 juni – 18 augusti. Karlstadsbuss sommarkort gäller 8 juni – 18 augusti.

Var gäller sommarkorten?
Värmlandstrafiks sommarkort gäller på bussar och tåg i länet, både länstrafik och tätortstrafik. Även över länsgräns till exempel till Åmål, Karlskoga, Degerfors och Malung. Karlstadsbuss sommarkort gäller inom Karlstadsbuss trafikeringsområde (både på Karlstadsbuss och Värmlandstrafiks bussar).

Gäller sommarkorten på SJ-tåg?
Ja, Värmlandstrafiks sommarkort gäller på SJ:s och Tågabs tåg.

Gäller sommarkorten på båtbussarna?
Ja. Värmlandstrafiks sommarkort gäller på alla båtbusslinjerna. Karlstadsbuss sommarkort gäller på alla båtbusslinjerna utom de som går till Kristinehamn och Grums.

Var kan man köpa sommarkort?
Värmlandstrafiks sommarkort säljs på försäljningsställen, i biljettautomater, ombord på bussen och på webbplatsen. Karlstadsbuss sommarkort säljs hos Karlstadsbuss försäljningsombud och på Karlstadsbuss webbutik.

För vem?
Värmlandstrafik har sommarkort för skolungdom 7–19 år och ungdom 20–25 år. Karlstadsbuss har sommarkort för skolungdom 7–19 år, ungdom 20–25 år, student, senior och vuxen.

Vad kostar sommarkorten?
Värmlandstrafiks sommarkort skolungdom 7–19 år kostar 645 kr och ungdom 20-25 år 1 295 kr. Det är enligt principen åk två månader, betala för en månad. Karlstadsbuss sommarlovskort kostar 520 kr för skolungdom, 655 kr för ungdom, student och senior och 890 kr för vuxen.

Varför är sommarkorten så dyra?
Om man slår ut priset för hela sommaren per dag blir det så här (avrundade priser): Värmlandstrafiks sommarkort för skolungdom 11 kr, ungdom 22 kr. Karlstadsbuss sommarkort för skolungdom 9 kr, ungdom/student/senior 11 kr, vuxen 15 kr.

Varför har inte Värmlandstrafik sommarerbjudanden för vuxna, studenter och seniorer?
Det är i grunden ett politiskt beslut att Värmlandstrafik endast erbjuder sommarladdningar till skolungdom och ungdom. Men det pågår inför kommande år en översyn av sortiment och ålderskategorier tillsammans med Karlstadsbuss.

Är sommarkorten personliga?
Nej, men man kan bara åka en person åt gången. Och man måste förstås vara i rätt ålder för det periodkort man åker på.