Frågor & svar om skolstarten och trafiken

Publicerad

Tillförordnad trafikdirektör Mattias Bergh intervjuas av reporter från SVT.

Frågor & svar om trafiken och skolstarten


Är problemen med trängsel ombord något som Värmlandstrafik och Karlstadsbuss ska lösa?
Branschens budskap är att vi inte kan garantera att alla som vill resa med oss får plats i och med den situation vi är i nu. Verksamheten är helt enkelt inte anpassad till en pandemi som kräver att resenärer håller avstånd till varandra. Men vi gör vårt bästa för att utföra vårt uppdrag samtidigt som vi följer Folkhälsomyndighetens och övriga myndigheters direktiv.

Är det resenärens ansvar att se till att de resor man gör är absolut nödvändiga?
Ja, det är individens ansvar. Alla bussar rullar redan under rusningstrafik då många reser och vårt budskap är att man gärna får transportera sig på annat sätt eller välja annan avgång eller linje i situationer då trängsel riskerar uppstå.

Är det föräldrarnas ansvar att ta sitt barn till skolan på ett annat sätt än kollektivtrafiken om det är möjligt?
För grundskoleeleverna gäller skolplikt och där har skolplanerarna koll på var de som åker i ordinarie linjetrafik finns så att de säkert kommer med. I den separata skoltrafiken ser vi inte att det ska vara några problem.
Gymnasieskolan däremot är frivillig och där ligger ansvaret för att ta sig till och från skolan hos individen.

Kommer förarna nu att neka personer att åka med?
Föraren har ett ansvar för säkerheten ombord. Resenären har ett ansvar att inte skapa trängsel.
Av säkerhetsskäl kommer förarna att ta särskild hänsyn till att barn och ungdomar inte nekas åka med i områden där det är glest mellan avgångarna och vid sena turer inte neka några resenärer.
Sunt förnuft ska tillämpas.

Hänvisas resenär som blir förbiåkt till nästa tur? Vad händer i de fall där nästa avgång går först om flera timmar?
I första hand hänvisar vi till nästa tur. Våra regler för förseningsersättning fortsätter gälla som tidigare.

Varför sätter ni inte extrabussar?

Vi har inga fler fordon att tillgå, i rusningstrafik rullar samtliga våra fordon. Entreprenören har dock lyckats hyra in fem stycken fordon. Dessa fordon är blå och kommer att förstärka upp de turer där det blir trångt.

Vilken extra hjälp kan jag som resenär få vid hållplatsen?
Kundvärdar från Keolis och Nobina kommer att finnas på plats på strategiska hållplatser och stationer för att hjälpa till att guida resenärer. De kommer att bevaka trängsel och även informera om alternativa resvägar.

Hur får jag som resenär information?
Vi informerar i våra tillgängliga kanaler på skärmar i bussarna, sociala media, pressinfo, info på respektive webbplats, Region Värmlands sociala medier, Karlstads kommuns sociala medier. Budskapen är genomgående att alla kanske inte kan få plats och att det är viktigt att resenärerna följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd, till exempel endast reser när man är helt frisk och att hålla avstånd.

På vilka turer blir det trångt?
Det finns en lista över linjer och turer som brukar ha många resande och där det kan förekomma risk för trängsel. Listan finns här: https://www.varmlandstrafik.se/resa/info-om-skolstarten-och-trafiken/

Varför spärrar ni inte av säten i fordonen?
Endast sätena längst fram i bussarna är avstängda. Att spärra av fler säten är inte aktuellt för närvarande. Alla bussar, både i tätorts- och regiontrafik, är godkända för att ta ett antal stående resenärer och att spärra av säten skulle eventuellt ge effekten att vi får fler stående resenärer istället.

Varför inför ni inte obligatoriska munskydd?
Vi har ingen invändning mot att resenärerna för att öka sin personliga trygghetskänsla använder egna munskydd. En eventuell rekommendation om munskydd från branschens sida bygger dock på att Folkhälsomyndigheten uttryckligen stödjer det eller att ett formellt krav på munskydd i kollektivtrafiken kommer från Folkhälsomyndigheten.