Frågor & svar om munskydd i vår trafik

Publicerad

Kvinna med munskydd i en av Värmlandstrafiks bussar.

Funderar du över vad som gäller runt munskydden i kollektivtrafiken?
Vi har sammanställt de vanligaste frågorna och ger svar här.
Trevlig och trygg resa önskar vi er alla.

 

När börjar detta gälla i trafiken?

Från och med den 7 januari klockan 07.00.

Måste alla ha munskydd hela tiden?

Nej, rekommendationen gäller för dig som är 16 år eller äldre och gäller bara i rusningstrafik 07.00-09.00 på morgonen och 16.00-18.00 på eftermiddagen, men det är givetvis tillåtet att alltid använda munskydd om du vill.

Får jag inte åka med om jag inte har munskydd?

Ingen kommer att nekas eller avvisas från att åka med på grund av saknat munskydd. Detta är ett allmänt råd och inget lagkrav. Det kommer heller inte att vara förarnas eller annan personals uppgift att se till att resenärerna bär munskydd. Det är ditt eget ansvar.

Om jag inte har ett munskydd, hur gör jag då?

I första hand är det var och ens ansvar att ha med sig eget munskydd, helst av godkänd kvalitet, det vill säga CE-märkta. Vi kommer att under de första dagarna då rekommendationen gäller att finnas på plats på vissa nyckelpunkter som busstationen i Karlstad, Stora torget och Karlstad C och på dessa platser informera om munskydden och rekommendationerna och även, så långt lagret räcker, dela ut till dig som saknar munskydd. Observera att det handlar om engångsmunskydd.

Varför inför ni detta först nu?

Vi har hela tiden följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer, men myndigheten har tidigare varit tveksam till nyttan med munskydd och menat att det kan inge en falsk trygghet och att det är bättre att i första hand hålla avstånd. Det har också hela tiden varit frivilligt att använda munskydd för den som så önskat. När munskydden nu blev ett allmänt råd följer vi och hela branschen givetvis myndighetens rekommendationer.

Vad ska jag göra med mitt munskydd efter resan?

Låt det sitta på tills du är ute ur fordonet, eller låt det sitta kvar även efter resan. Ditt använda munskydd ska inte slängas i fordonens sopkorgar. Använda munskydd är normalt avfall, och ska kastas i papperskorgar eller sopbehållare som annat skräp

Måste jag ha munskydd under alla resor med er?

Nej, rekommendationen gäller bara under rusningstid och enbart på vardagar. För vår helgtrafik finns ännu inga rekommendationer, men det är alltid frivilligt att använda munskydd när du reser med oss.

Gäller samma regler för munskydd även på tågen?

Ja, samma regler som i vår busstrafik i länet eller i tätort gäller. På våra tåg finns också ett begränsat antal munskydd att tillgå under en begränsad tid. Om du saknar eget munskydd kan du prata med våra tågvärdar.

Måste barn också ha munskydd?

Nej, barn under 16 år (födda efter 2004) behöver inte använda munskydd i vår trafik. Där är användandet frivilligt.

Är det föraren som ska kontrollera att alla som åker med har munskydd?

Nej bärandet av munskydd är var och ens eget ansvar. Det är också resenärernas ansvar att ha med sig eget munskydd.

Kommer även förarna att använda munskydd?

Det är en fråga för arbetsgivaren. Personalen i kollektivtrafiken är respektive arbetsgivares ansvar, i stadstrafiken i Karlstad är det Keolis, i Värmlandstrafik Nobina och våra tåg körs av Vy. Ombyggnad med plexiglas runt förarna pågår i bussarna och förarna kommer då att ha ett fullgott skydd.

Hur blir det med munskydd i servicetrafiken när jag åker på sjuk- eller färdtjänstresa?

I servicetrafiken finns redan sedan en tid tillbaka munskydd att tillgå för den som önskar. Region Värmland erbjuder fria munskydd i fordonen. Här finns också separata transporter för den som har symtom, något som avgörs redan vid bokningen.

Betyder munskyddsrekommendation att de övriga råden inte längre gäller?

Nej, även i fortsättningen gäller att undvika trängsel, hålla avstånd, undvika turer när många reser och att bara resa om du måste. Vi har alla ett ansvar att minska trängsel och smittspridningen i samhället.

Är det samma regler även om jag reser till ett annat län?

Ja, regelverket är detsamma över hela landet. Det har tagits fram i samarbete mellan Folkhälsomyndigheten och branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik.