Frågor & svar för dig som reser i vår busstrafik

Publicerad

Resenär i busstrafiken.

Hur gör jag om jag har periodkort?
Periodkort räknas som förköpt biljett. Du kan gå ombord på bussen via mittdörren och blippa kortet vid kortläsaren.

Hur gör man om kortet inte skulle funka? Får man kliva av om apparater där bak inte funkar?
Det viktigaste i det här läget är att minska smittspridningen. Skulle biljettmaskinen inte fungera ombord är det bra att först och främst berätta det för föraren. Om vår utrustning krånglar är det inte skäl att behöva kliva av bussen.

Vad händer om man måste aktivera busskortet?
Det går bra att aktivera kortet på den bakre kortläsaren. Du kan också aktivera kortet vid en automat eller hos ett försäljningsställe.

Hur gör de som har förbokad sjukresa på buss?
Endera om de visare genom framdörren som vi vill att de gör med mobilbiljetten eller ombord bakom föraren. Det går ju att prata med föraren också. Det är mycket färre resenärer som tidhållningen är inga problem alls i nuläget.

Vi som tankar kortet och genom att vi pratar med föraren får vårt biljettpris inknappat beroende på vart vi ska åka hur ska vi göra?
Så kan du tyvärr inte göra nu tillsvidare. Endera köper du biljett innan hos något av våra försäljningsställen eller i en biljettautomat. Eller så köper du biljett i vår mobilapp. Priset i mobilappen för enkelbiljett är detsamma som priset som du får när du köper med reskassa

Funkar det med biljett via appen? Tänkte för oss som kanske inte har möjlighet att fixa förköpt biljett?
Det fungerar utmärkt. Biljett via appen är det bästa alternativet. Då köper du din biljett innan du kliver ombord på bussen. Visa gärna mobilbiljetten för föraren genom rutan på framdörren innan du kliver på.

Hur köper jag närresa när jag inte får köpa biljett hos föraren?
Tyvärr innebär de åtgärder som vi tvingats vidta för att minska smittorisken att det inte kommer att gå att köpa närresebiljetter under en period. Det är enbart i förarens biljettmaskin det går att köpa dem. Vi beklagar detta. Du som därmed hänvisas till att köpa enkelbiljett till ett högre pris i appen, hos försäljningsställe eller i automat, kan höra av dig till oss genom att skicka in ett kundärende och få mellanskillnaden återbetald till reskassa eller bankkonto.

Hur ska föraren veta att jag köpt biljett?
Visa upp din mobilbiljett eller förköpsbiljett vid den främre dörrens ruta så att föraren ser och kliv sedan ombord i den bakre dörren. Elektronisk enkelbiljett på Värmlandskortet blippar du på samma sätt som med periodkort i bakre kortläsaren.

De biljetter en köper på bussen gäller 1 timme. Kommer förköpta också göra det nu?
Nej, det sker ingen förändring i giltigheten på förköpsbiljett. De gäller som tidigare för en enkelresa som ska ske inom fem dagar från köpdatum. Du kan alltså inte åka tur och retur på en förköpsbiljett, så som du kan göra på en ordinarie enkelbiljett där giltigheten är tidsatt. Däremot gäller våra mobilbiljetter både för tur- och returresa under den tid de är giltiga.

Jag har laddat mitt kort med 700 kr reskassa. Nu kommer jag inte att kunna använda dem och vill ha pengarna återbetalade. Hur gör jag?
Du kan fortfarande betala med reskassa om biljetten köps på försäljningsställe eller i automat. Om du istället vill ha pengarna återbetalda så hänvisar vi till kundservice. Försäljningsställena kan inte göra den återbetalningen.