Frågor och svar om våra dubbeldäckare

Publicerad

Sedan slutet av september kör vi trafik med dubbeldäckare på vissa turer på linje 500, 700 och 800. Trafiken är ett test på hur dessa fordon fungerar i vår trafik, en del av vårt arbete med att forma framtidens kollektivtrafik i Värmland. Här har vi samlat frågor och svar om bussarna.

Hur är dubbeldäckarna utrustade?

Dubbeldäckarna har hög komfort och precis som övriga bussar är de anpassade för personer med funktionsnedsättning, de är också utrustade med infotainmentskärmar och wifi-nätverk.

Var går dubbeldäckarna?

Dubbeldäckarna trafikerar vissa turer på linje 500, 700 och 800. Här kan du se vad detta innebär för de olika linjerna.

Är det säkert att resa med en dubbeldäckare?

Ja, att resa med en dubbeldäckare skiljer sig inte från att resa med vår övriga trafik.

Dubbeldäckarna är högre vilket kan göra dem mer störningskänsliga, eftersom de är mer känsliga för stark vind. I praktiken innebär det att en dubbeldäckare kan komma att ersättas av en lägre buss vid hårt väder. Vinden kan påverka vår trafikplanering eftersom vi behöver sätta in andra bussar, men är inte något som du som resenär behöver förhålla dig till.

Vi förhåller oss ständigt till väder, vind och väglag och anpassar vår trafik efter det. Det gäller inte bara dubbeldäckare utan även våra regionbussar, stadsbussar, skolbussar, tåg och servicetrafikfordon. Vid solkurvor behöver vi exempelvis ställa in vår tågtrafik och vid halka behöver vi köra bussarna långsammare eller rent av ställa in vissa turer.

Dubbeldäckare i kollektivtrafiken finns redan i nästan hela Sverige. Hos Östgötatrafiken, Skånetrafiken och Västtrafik har man, eller är i färd med, att utöka dubbeldäckarflottan, då bussarna uppskattats av såväl förare som resenärer. Dubbeldäckarna rymmer ju dessutom fler sittplatser, vilket gör att trafiken blir mer effektiv – både vad gäller kostnader och planering.

Bussarna kommer från Uppsala länstrafik, varför körs de inte där längre?

När UL upphandlade ny entreprenör för regiontrafiken tilldelades Keolis det avtalet. Nobina, som kör Värmlandstrafiks regionbussar, hade avtalet tidigare. När avtalet löpte ut var därför bussarna inte längre i ULs trafik utan vi fick då möjlighet att testa dem i vår trafik. Innan bussarna kom till Värmland hade de rullat i sedan 2012 år för UL.

Uppfyller dubbeldäckarna säkerhetskraven?

Alla fordon som rullar på svenska vägar har blivit prövade och godkända av svenska och europeiska myndigheter. Myndigheterna ställer stora krav på de fordon som är i trafik, precis som också vi gör. Våra entreprenörer har tillsammans med oss dessutom egna rutiner och regler för att ytterligare anpassa vår trafik till att gå så säkert som möjligt på vägarna.