Frågor och svar om trafiken & coronaviruset

Publicerad

Hur agerar Värmlandstrafik / Karlstadsbuss kring coronaviruset?
Det finns just nu inga rekommendationer om att undvika kollektivtrafiken från Folkhälsomyndigheten.
Det innebär att trafiken går som vanligt och du kan resa som du brukar.
Vi följer utvecklingen noga och agerar utifrån den information och de riktlinjer som kommer från Folkhälsomyndigheten och andra ansvariga myndigheter.
Vi lägger ökade resurser och kraft på att hålla rent och undvika smitta så långt det bara går


Bör jag vara orolig när jag reser kollektivt?

Folkhälsomyndigheten har i nuläget inga rekommendationer om att undvika kollektivtrafiken.
Du kan resa som du brukar, men det är viktigt att följa Folkhälsomyndighetens råd om hur du kan skydda dig mot att bli sjuk eller smitta andra i vår gemensamma kollektivtrafik. Alltså genom att tvätta händer ofta, hosta och nys i armvecken och stanna hemma om du känner dig sjuk.

 

Bör jag vara orolig när jag reser med servicetrafik i sjuk- eller färdtjänstresor?
Av omsorg om dig och alla andra resenärer som har behov av att resa med våra servicefordon ber vi dig att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det handlar om att följa de råd som Vårdguiden 1177 ger till dig.
Vi gör vårt bästa för att tillsammans med våra trafikföretag skapa så trygga resor som möjligt under rådande läge. För att vi ska lyckas är det viktigt att alla tar sitt ansvar och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Kan trafiken påverkas?
I nuläget körs trafiken som vanligt. Men vi har en beredskap för situationer som kan uppstå och om myndigheterna kommer med nya råd och rekommendationer som påverkar kollektivtrafiken.
Vi har också upprättat beredskapsplaner för de olika grenarna av vår trafik och lösningar om ett större antal förare skulle insjukna.

Hur städar vi våra fordon?
Våra fordon, resecentrum och stationer städas som vanligt vilket innebär att de rengörs varje dag.
Vi lägger också mer arbete på att invändigt hålla våra fordon rena och smittfria så långt det bara går.

Håll dig uppdaterad om de senaste rekommendationerna här
1177
Folkhälsomyndigheten
Region Värmland

# Informationsblad för dig som reser finns på olika språk här på
Folkhälsomyndighetens sida