Frågor och svar om resvaneundersökningen

Varför gör man en resvaneundersökning?

En resvaneundersökning genomförs för att kunna planera för framtida resvanor. Resultatet av undersökningen blir underlag när vi planerar för framtida gångbanor cykelvägar, vägar och järnvägar.

Kommer alla invånare i Värmland att få undersökningen?

Det bästa är att kunna fråga alla men det blir oerhört kostsamt. Därför görs ett urval om 20 000 personer som representerar ett tvärsnitt av Värmlands befolkning. Totalt blir det således 20 000 undersökningar som skickas ut i Värmlands kommuner

Vilka åldersgrupper får enkäten?

Enkäten skickas till personer i åldrarna 16-84 år.

Är resultatet tillförlitligt?

Det är totalt 20 000 personer som tillfrågas. De väljs så att de utgör ett representativt urval av befolkningen. Det går inte att se hur enskilda personer svarat utan att alla svar kommer att sammanställas för större geografiska områden, exempelvis en kommun, en tätort eller en stadsdel.

Vem är avsändare för undersökningen?

Undersökningen utförs av konsultföretaget Sweco på uppdrag av Region Värmland, länets kommuner och Trafikverket.

När genomförs undersökningen?

Undersökningen äger rum med mätdagar i vecka 39 och 40. Nya mätdagar för dem som inte svarat är i vecka 43. Utskick av undersökningen sker enligt följande:

Vecka 38 (17-18 september) utskick med mätperiod 22-28 september.

Vecka  39 (24-25 september) utskick med mätperiod 29 september – 4 oktober.

Vecka 42 (14-15 oktober) nytt utskick till de som inte svarat. Ny mätperiod 19-25 oktober.


Skriv ut sida