Frågor och svar om de nya tågtiderna

Publicerad

Klocka och Värmlandstrafikståg på Karlstads centralstation.

Tågtidtabellerna för 2018, som gäller från den 10 december, innehåller ett antal nya turer där ytterligare två dubbelturer norrut till Sunne och ytterligare en dubbeltur österut mot Örebro är några av nyheterna och en utökning av trafiken.

De brister i planeringen, som pendlarna på framförallt Fryksdalsbanan påpekat, har till en del kunnat rättas till. I andra fall har önskemålen från Värmlandstrafik och operatören Tågkompaniet fått avslag av Trafikverket, som tar besluten och fördelar tiderna på banan.

En av de tillfälliga lösningar Värmlandstrafik tvingats till handlar om eftermiddagstågen norrut på Fryksdalsbanan.

 

– Vi är medvetna om problemen med eftermiddagstågen på Fryksdalsbanan, säger Värmlandstrafiks tågchef Per Sidetun. Vi har, som flera av våra resenärer också påpekat, behövt förbättra stabiliteten i vår trafik då vi ofta fått ställa in 16.46-tåget på grund av fordonsbrist.
-Med fyra tåg i omlopp i vår trafik kan vi, tillsammans med vår entreprenör Tågkompaniet, jobba med service och underhåll utan att trafikrytmen bryts. Vi får ett stabilare omlopp med fyra fordon tursatta.

Detta får dock konsekvenser när det gäller avgången 16.13 från Karlstad som från och med tidtabellskiftet inte kommer att kunna gå hela vägen upp till Torsby, utan tvingas vända i Sunne.

– Inför en ny tidtabell ger vi vår entreprenör Tågkompaniet i uppdrag att sätta tidtabellen efter vissa givna förutsättningar. Trafikverket tilldelar lägen utifrån ansökningarna för samtliga operatörer (såväl person som gods samt banarbeten) efter prioritetsordning.

– Det innebär kort sagt att vi inte alltid får igenom våra önskemål eftersom vi placerats ganska långt ner i prioritetsordning, säger Sidetun.

Att 16.13-avgången inte kan gå hela vägen upp till Torsby beror på fordonstillgången och omloppet. För att kunna köra ytterligare en avgång från Karlstad norrut 18.05 behöver tåget vända i Sunne.

– Värmlandsbanan mellan Kil och Karlstad är en av landets hårdast trafikerade enkelspårsbanor och mellan Kil och Karlstad finns en flaskhals för all vår trafik både längs Värmlandsbanan och Vänerbanan samt till och från Fryksdalsbanan, och det begränsar naturligtvis den trafik vi vill köra, säger Sidetun, trafikchef tåg på Värmlandstrafik.

Tågen från Karlstad och norrut på eftermiddagen går efter tidtabellskiftet i december enligt följande;

Tågen från Karlstad och norrut på eftermiddagen går efter tidtabellskiftet i december enligt följande; (avgångstider)

8957              15:25 (Sunne 16:22, Torsby 17:03),
8959              16:13 (Sunne 17:03, buss till Torsby 17:45 framme 18.30),

Buss Karlstad 16.30 (Sunne 17.45, Torsby 18.30)
Här finns också en buss från Sunne 17.45 som går via Lysvik framme i Torsby 18.35

8961              17.03 (Sunne 18.23, Torsby 19.04),

8963              18.05 (Sunne 18:59, anropsstyrd buss till Torsby 19:05),

8965              19:22 (Sunne 20:19, Torsby 20:56).

-För att delvis kompensera trafiken har vi senarelagt en bussavgång från Karlstad till 16.30 och den är synkad till bussförbindelse från Sunne till Torsby 17.45, säger Värmlandstrafiks busschef Markus Bergman. Dessutom finns en buss som går 17.45 från Sunne via Lysvik till Torsby.

När det gäller morgontrafiken från Torsby går ett morgontåg 05.40 (Sunne 06.19, Karlstad 07.22) och ett tåg 06.19 (Sunne 07.02, Karlstad 8.03). Tågen är alltså framme i Karlstad 07.22 respektive och 8.03.

Från Karlstad och norrut på morgonen anländer tågen till Sunne 07.00 och Torsby 07.40 respektive Sunne 7.39.

– Även kring morgontågen har vi tagit till oss önskemålen från pendlarna och vi för en fortsatt diskussion med vår leverantör och Trafikverket kring dessa frågor, säger Sidetun.

Första morgontåget från Torsby kommer efter tidtabellskiftet att gå 5.40 mot dagens 5.04.

För att få en anslutning till det tidiga Stockholmståget i Karlstad (06.10) finns en anropstyrd trafik (buss) från Torsby 04:10 med ankomst Sunne 4:50 för byte till tåg 4:57 med ankomst Karlstad 5:47.

För pendlare med första turen från Torsby efter tidtabellskiftet i december (05:40), blir det tyvärr en väntan på 12 minuter i Kil (06:58-07:10).
– Den täta trafiken tvingar oss att antingen stå i Kil eller mellan Kil och Karlstad för att invänta möten. Vi ville också undvika byte i Kil till ett annat tåg för morgonpendlarna från Fryksdalsbanan.

Arbetet med tågtidtabellerna för 2019, som börjar gälla från december 2018, har redan startat. Där kommer en utökad dialog med de värmländska kommunerna att ske för att i ett tidigt skede få in synpunkter och förslag till ändringar.

– Vår ambition är givetvis hela tiden att skapa en så bra tågtidtabell som möjligt. En trafik som stämmer överens med våra resenärers behov och önskemål. Tyvärr kan vi inte alltid av olika anledningar gå alla till mötes, avslutar Sidetun.