Förvaltningsrätten godkänner Värmlandstrafiks upphandling

Publicerad

Förvaltningsrätten har fattat sitt beslut. Det innebär att begäran om överprövning från Nettbuss och Förenade Buss avslås och att Värmlandstrafiks upphandling av linjetrafik med buss bedöms vara korrekt.

Tidigare tilldelning som innebär att Nobina Sverige AB ska köra trafiken från tidtabellsskiftet 2015 står fast. Avtalstiden är 10 år.

– Den upphandlingsmodell som vi har använt oss av är nu prövad i nio olika domar. I samtliga fall har den bedömts vara korrekt, säger Värmlandstrafiks vd Lars Bull.