Fortsatt nöjda resenärer i Värmland

Publicerad

Resenärerna i Värmlands län fortsätter att vara nöjda med kollektivtrafiken. Det visar den branschgemensamma kundundersökningen Kollektivtrafikbarometern.

Nu har resultatet till och med februari kommit. Det visar att 88 procent av värmlänningarna var nöjda med sin senaste resa med kollektivtrafiken. 75 procent av resenärerna var allmänt nöjda med det sätt trafiken är organiserad.

Länet står fortsatt stadigt på pallen bland dem som har nöjdast resenärer. Trea, både bland regelbundna resenärer och bland samtliga tillfrågade om den allmänna kundnöjdheten.