Fortsatt arbete för små trafikföretag och deras förare

Publicerad

En stor del av skoltrafiken i Värmland kommer att köras av lokala underentreprenörer. Flera små trafikföretag blir större och förare och företag får arbete även i fortsättningen.

Efter Värmlandstrafiks upphandling av linje- och skoltrafiken följde en rad överklaganden. En omfattande debatt uppstod, om de mindre värmländska trafikföretagens möjlighet att vinna upphandlingar. Skulle de över huvud taget kunna överleva?

Nobina tilldelades all linjetrafik och omkring 80 procent av skoltrafiken. Nu visar det sig att mycket av skoltrafiken kommer att köras av lokala samarbetspartners till Nobina, som Värmlandstrafik godkänt. Även Nettbuss, som vann upphandlingen av skoltrafik i två kommuner, har en underentreprenör. Både jobb och företag utvecklas.

Besannas inte

– Farhågorna från debatten besannas inte, säger vår vd Lars Bull. Lokala företag och förare kommer även fortsättningsvis att ha möjlighet till jobb. Vissa kommer att byta arbetsgivare.

– Vad som händer är att vi samverkar med välkända lokala företag, där Värmlandstrafik har insyn i verksamheten och där vi godkänner alla underentreprenörer. Det är dock fortfarande Nobina och Nettbuss som har kontraktsansvaret.

– Nu kan vi kombinera det stora företagets tydliga kvalitetsstyrning med en lokal förankring av kollektivtrafiken. Allt för att leverera bästa möjliga tjänst till våra kunder.

Trafikstarten av den nya linjetrafiken och skoltrafiken är vid tidtabellskiftet i december i år. Nobina och Värmlandstrafik har byggt upp ett system för det gemensamma kvalitetsarbetet. Det kommer att utvecklas vidare.

– Jag är glad och nöjd över att vi har kunnat kombinera olika aktörers styrkor i dessa samarbeten. Sammantaget lägger det förutsättningar för att kunna leverera kollektivtrafik med hög kvalitet till våra nuvarande och nya framtida kunder, säger Stefan Arnell, trafikchef, Nobina Värmland.

Samtidigt pågår upphandling av del av skoltrafiken i Eda kommun samt all servicetrafik (färdtjänst och sjukresor) i Värmland utom i Karlstads kommun.

Dessa kommer att samarbeta

Följande små och stora företag kommer att samarbeta kring linje- och skoltrafiken i respektive kommun. Kontraktsparten är markerad med understrykning.

 

 

Skoltrafiken

Arvika: Nobina, Arvika Eda Taxitransporter

Eda: Skillingmarks Buss

Filipstad: Rudskoga Taxi

Grums: Nobina, Grums Taxi

Hagfors: Nobina och Rudskoga Taxi

Kil: Kils Busstrafik

Kristinehamn: Nobina, Rudskoga Taxi och Förenade Buss

Munkfors: Nobina och Rudskoga Taxi

Storfors: Rudskoga Taxi och Charterbuss

Sunne: Nobina och Rudskoga Taxi

Säffle: Nettbuss, Nysäters Buss och Arvika Eda Taxitransporter

Torsby: Nobina, Rudskoga Taxi och Nettbuss

Årjäng: Munkeröds Industri, Förenade Buss

 

Linjetrafiken

Nobina är avtalspart i linjetrafiken i Värmlands län och har två underentreprenörer. I Eda är det Skillingsmarksbuss och i Säffle Nysäters Buss som kör delar av trafiken.