Förstärkningsbussar till tågen pausas

Publicerad

Värmlandstrafik stänger tillfälligt ner förstärkningstrafiken med buss i anslutning till tågen.
Bussarna slutar köras från och med måndag 14/12.
– När skolorna har lov och dessutom bedriver distansundervisning är trycket inte längre lika stort på våra morgon- och eftermiddagståg i pendlingstider, säger Per Sidetun, trafikchef tåg i Region Värmland Kollektivtrafik.

Förstärkningsbussarna har körts för att minska trängsel och därmed risk för smittspridning på tågen.

Region Värmland har kört fyra busslinjer på morgonen, Arvika, Sunne och två bussar från Kil i riktning mot Karlstad, samt en buss på eftermiddagen från Karlstad till Kil.

När gymnasieskolorna tar julledigt och dessutom har distansundervisning minskar resandet på de aktuella linjerna och förstärkningsbussarna behövs inte.

– Om undervisningen återupptas i skolorna och behovet på nytt uppstår kan vi åter sätta in trafiken med kort varsel, säger Sidetun.