Förstärkningsbussar slutar köras

Publicerad

Gul Värmlandstrafiksbuss i vinterlandskap.

De två förstärkningsbussar som körts i anslutning till morgontågen på Fryksdalsbanan slutar trafikeras från och med fredag 2 april.
– Vi har följt utvecklingen noga och ser ett minskat behov av denna förstärkningstrafik. Dessutom kommer skolorna nu att ta påsklov vilket minskar resandet ytterligare, säger Per Sidetun, trafikchef tåg på Region Värmland.

För att undvika trängsel efter de senaste skärpta restriktionerna på tågen satte Värmlandstrafik och tågoperatören Vy i mitten av februari in extrabussar mellan Sunne och Karlstad.
– Vi ville undvika att skapa trängsel, men efter de senaste skärpta restriktionerna har vi märkt att resandet har minskat ytterligare och att behovet av dessa förstärkningsbussar nu inte längre är lika stort, säger Per Sidetun, trafikchef tåg på Region Värmland Kollektivtrafik.

De två förstärkningsbussar som körts parallellt med morgonavgången 8956, 06.28 från Torsby kommer därför att tills vidare sluta köras från och med fredag, 2 april. Bussarna som berörs är;

# Förstärkningsbuss som startat i Sunne 07.07.
# Förstärkningsbuss som startat i Kil 07.49.

– Vi utvärderar regelbundet resandeströmmarna för att undvika trängsel i fordonen, och märker vi att resandet på nytt ökar kommer vi att sätta in nya åtgärder, säger Per Sidetun.