Första spadtaget i Grums – med guldspade

Publicerad

David Widlund och Leif Haraldsson tar första spadtaget vid ombyggnation av Grums resecentrum.

Första spadtaget av det nya resecentret i Grums togs på onsdagen.

Och det togs med stil.

Värmlandstrafiks marknadschef David Widlund och Grums kommunalråd Leif Haraldsson skottade loss med guldspadar i ett första symboliskt spadtag på bygget som  ska vara klart i september.

Bygget kommer att kosta totalt 20 miljoner kronor innan det är färdigt sista september.

– Det är kostsamt men nödvändigt, säger kommunalrådet Leif Haraldsson. Vi har väntat på detta en längre tid och haft diskussioner om hur centrum ska utvecklas och funderat på hur vi ska få till en helhetslösning och nu är vi igång i mitten av centrum.

Arbetet startar under april och ombyggnationen kommer att vara klar i slutet av september 2017. PEAB är entreprenör för bygget som totalt kommer att kosta nästan 20 miljoner kronor varav kommunen får 4,5 miljoner i bidrag som statlig medfinansiering från Trafikverket via Värmlandstrafik.

För pengarna får man ett nytt fräscht resecentrum och en betydande ansiktslyftning av den centrala delen av kommunen.

– Jag tror det här kommer att bli fantastiskt bra, menar Leif Haraldsson. Vi får en bra tillgänglighet för kollektivtrafiken.

På det nya busstorget kommer det att finnas en ny perrong med väderskydd och trafikinformationstavlor samt fem busshållplatser. Tillgänglighet och trygghet har varit ett av ledorden i projekteringen, vilket bland annat har resulterat i markerade stråk i marken för att underlätta för synskadade.

– För oss är det viktigt med den här typen av infrastrukturlösningar för kollektivtrafiken, säger Värmlandstrafiks marknadschef David Widlund. Det blir säkert och tryggt och all trafik kan samverka på ett sätt som gör det smidigt och bekvämt för våra resenärer.

Under entreprenaden/byggtiden kommer det bli en stor påverkan på all trafik, biltrafik, gång- och cykeltrafik och bussarna kommer att ha temporära hållplatser. Vi ber därför om överseende angående detta. Arbetet beräknas vara klart i slutet av september.

– Vi får en tryggare och trevligare miljö för både buss- och tågresenärer, säger Widlund.

I samband med första spadtaget fanns också platschefen på PEAB, Carl-Anders Asker, och arbetsledaren Erik Sälgeback på plats och kunde berätta om de övriga arbeten, bland annat läggningen av den nya vattenledning, som görs i anslutning till arbetet med resecentret.

I samband med ombyggnationen av Grums centrum kommer det även parallellt att startas ett arbete med att byta ut de gamla vattenledningarna. Vattenledningen utmed Sveagatan kommer att bytas ut samt vatten, spillvatten och dagvattenledningen en bit upp på Grönbergsgatan.

När arbetet med vattenledingarna är färdigt kommer arbeten med ytskikt att påbörjas såsom vägbana, rondell, plattsättning, montage av busskurer, informationstavlor, skyltar, belysning och plantering.