Första spadtaget för Kils nya resecentrum

Publicerad

167 år efter att Sveriges första järnväg för allmäntrafik invigdes i Kil är orten fortfarande en knutpunkt för resande. Nu knyter vi ihop tåg- och busstrafiken med ett modernt och ändamålsenligt resecentrum. På fredagen togs första spadtaget för ortens nya resecentrum som ska stå klart i oktober.

Första spadtagen vid byggnation av nytt resecentrum i Kil.

Resecentrum, i anslutning till järnvägsstationen, ska underlätta pendlandet till och från Kil. Det ska bli enklare att byta mellan tåg och buss och säkrare för gående och cyklister i centrum.

Enligt planen ska resecentrum vara klart i oktober 2016 och kosta 12 miljoner kronor. Värmlandstrafik står för 4 miljoner kronor och Kils kommun för resterande summa.

– Det är inte många månader sedan vi invigde nya busshållplatser i Kil och nu är vi här för spadtag inför nytt resecentrum. Det är en viktig satsning för resenärerna i Värmland. Kil är en knutpunkt och här byter många resenärer transportmedel för vidare resor inom och utanför länet, sa Mikael Dahlqvist (S), ordförande i Värmlandstrafik i samband med det symboliska första spadtaget.

En perrong med plats för sex bussar byggs och hela resecentret ska stå klart att tas i bruk i oktober.

Resecentrum består av två detaljplaner, en beslutad och en ny. Den nya planen är överklagad av Företagarna Kilsam. De skriver i sitt överklagande att planen inte tillgodoser behovet av nära parkeringsplatser i anslutning till resecentrum och detaljhandel.

– Vi vill att centrum i Kil ska vara en livfull mötesplats som gynnar både pendlare och handel. Det känns som vi haft en bra dialog om resecentrum, säger representanterna från styrgruppen för centrumutveckling Berndt Björkman (C) ordf i tekniska nämnden och Hans Ericsson (M) vice ordförande i Värmlandstrafik som bjudit in företagarna till en fortsatt dialog för att reda ut frågan.

– Vi kan börja arbeta med det som är beslutat i den gamla planen men får avvakta Länsstyrelsens beslut gällande överklagandet innan vi går vidare med arbeten som rör den nya detaljplanen. Vi får se hur snabbt det går och om det kan innebära förseningar och merkostnader, säger Jan Westerberg, teknisk chef i Kils kommun.

Läs mer på Kil.se  

Bildtext: Det första spadtaget för nytt resecentrum togs av Mikael Dahlqvist (S) ordförande Värmlandstrafik, Georg Forsberg (C) vice ordförande kommunstyrelsen i Kil, Jan Westerberg teknisk chef i Kil och Peter Hjalmarsson projektchef på NCC. Foto: Kils kommun