Förseningar på grund av asfaltering på E18

Publicerad

E18 asfalteras i dag och i morgon vid Universitetsmotet i båda riktningar. Det gör att våra bussar blir försenade. Samtidigt sker viss asfaltering mellan Universitetsmotet och Spångamotet i östlig riktning i dag och västlig riktning i morgon. Skulle inte arbetena bli färdiga i morgon så kan man tvingas fortsätta även på fredag. Under tiden leds trafiken via Gustav Frödings gata i båda fallen.