Förbättringar i tågtiderna från 2 april

Publicerad

Värmlandstrafikståg åker på räls längs sjö.

Du har väl inte missat att tågtiderna på framförallt Fryksdalsbanan innehåller flera förbättringar redan från den 2 april?

Som ett direkt resultat av höstens KommunDialog och det Resenärsforum som bildats, har tidtabellerna förbättrats för pendlarna på flera punkter.

Förbättringar i eftermiddagstrafiken norrut på banan är ett direkt resultat av pendlarnas synpunkter och de diskussioner som hållits under KommunDialog-träffarna i Torsby, Sunne och Kil.

Avgången 15.25 från Karlstad går nu till Sunne medan avgångarna 16.20 och 17.03 båda går hela vägen upp till Torsby. Den sistnämnde dessutom 21 minuter snabbare tack vare kortare väntetid.

Morgontrafiken söderut mot Karlstad blir också bättre när 08.15-avgången från Sunne går hela vägen ner till Karlstad (09.13) och blir därmed ett av fyra morgonpendlartåg till Karlstad där de övriga landar 05,47, 07.22 och 08.03

Dessutom har arbetet på allvar dragits igång inför 2019 års tidtabell där de två första utkasten, pendlarnas och Värmlandstrafiks, granskades och fick positivt mottagande i samband med Resenärsforum i Kil i början av februari.

Morgon- och eftermiddagstrafiken fick ett tummen upp från pendlarna som också efterlyste en senare kvällstur.

Här hittar du de nya tidtabellerna.