Förbättrad punktlighet för värmländska tåg

Publicerad

Tåg åker på räls vid sjö.

Den regionala tågtrafiken i Värmland blir allt punktligare.
Under 2019 var 88,2 av de regionala tågen på Värmlandsbanan i tid.
Den högsta punktligheten i Värmland har Åmotfors där 93,5 procent av de regionala tågen var i tid under 2019.
– Glädjande siffror, säger Per Sidetun, trafikchef tåg i Region Värmland kollektivtrafik. Vi ser fram mot framtida infrastrukturåtgärder som kommer att ge oss förutsättningar för ännu bättre punktlighet.

Fjärrtågens punktlighet har, framförallt till Karlstad, varit låg.
Då är siffrorna betydligt ljusare för de regionala tågen inom länet.

Den sammanvägda punktligheten för den regionala trafiken på Värmlandsbanan (Degerfors-Charlottenberg) var 88,2 procent för de nästan 20 000 regionala tågen som kördes under trafikåret. Under 2018 var siffran 86,7 procent.

Värmlandstrafiks punktlighet till de västvärmländska stationerna har förbättrats under 2019. Punktligheten till Edane var 92,7 procent, till Arvika 92 procent och till Charlottenberg 89,9 procent. Under 2018 var punktligheten till Edane 89,1 procent, till Arvika 88,8 och till Charlottenberg 84,7 procent.

På Fryksdalsbanan var den sammanvägda punktligheten 91,1 procent, vilket var något lägre än året innan då drygt 94 procent av tågen var i tid. Orsaken till detta var att betydligt färre tåg kördes under 2018 då banan var stängd under flera längre perioder.

Den bästa punktligheten hade Bäckebron där 93,0 procent av de nästan 5 000 tågen var i tid. Även Sunne (91,1) och Rottneros (91,1) hade höga punktlighetssiffror. Totalt trafikerades banan av de nästan 6 000 persontåg under året.

Med punktlighet menas i branschen att tågen ankommer inom fem minuter från utsatt tid.
Branschens mål är att nå 95 procents punktlighet.
– Men för att nå dit finns en del infrastrukturella utmaningar när det gäller framförallt våra enkelspårsbanor, säger Per Sidetun, trafikchef tåg i Region Värmland kollektivtrafik.