Förarcertifiering för 250 förare i servicetrafiken

Publicerad

Förare och kund i servicetrafiken utanför en byggnad.

Nu är över 250 förare i servicetrafiken i Värmland certifierade.
– Vi hanterar dagligen bemötande av en kundgrupp med särskilda behov och det ställer stora krav på rätt kompetens hos våra förare, säger Anders Berggren kvalitetssamordnare hos Värmlandstrafik.

 

Certifiering av förare som kör serviceresor är relativt nytt i Sverige. Västtrafik och Färdtjänsten i Göteborg var först ut med start 2011 och intresset växer bland regionala kollektivtrafikmyndigheter, kommuner och trafikföretag.

Förarcertifieringen omfattar tre delar: formell utbildning, självstudier och prov. Svensk Kollektivtrafik har tagit fram ett branschgemensamt material som består av en utbildningshandbok, ett bildspel och förarcertifieringsprov. Utöver detta används lokala material.

Användarträffar för de medlemmar som certifierar arrangeras regelbundet.

– Vi möter människor som har extra behov av en trygg och säker resa och ett vänligt och korrekt bemötande och det är viktigt att förarna har kompetens att hantera dessa människor för att vi ska kunna erbjuda en så god service som möjligt, säger Berggren.

Inom servicetrafiken är det viktigt att möta kunderna med empati och ha förståelse för de många olika funktionsnedsättningar och kulturer som förarna dagligen möter. Behovet av utbildning är därför stort och viktigt.

Utbildningen i Värmland har omfattat tre steg;

A-delen har handlat om bemötandet av kunderna.
B-delen har haft fokus på avtalskännedom för respektive trafikslag och de krav Värmlandstrafik ställt upp i avtalen.
C-delen har ägnats åt handhavande av specialfordon.

Certifieringen gäller nationellt i fem år och varje förare får ett bevis på genomgången certifiering som kan bäras under arbetet.

Samtliga drygt 200 förare som genomgått utbildningen har också godkänts i certifieringen.

– Vi har fått högt betyg när det gäller bemötandet i vår kundundersökning tidigare i år och vi tror att certifieringen ytterligare kommer att höja en redan hög kvalitetsnivå, säger Anders Wahlén, chef för servicetrafiken inom Värmlandstrafik.