Förändringar på linje 800 och 801 från 15 december

Publicerad

En framlykta på en Värmlandstrafiksbuss bredvid fronten på en Värmlandstrafiksbuss.

I samband med tidtabellsskiftet, 15 december 2019, väntar förändringar i trafiken på Värmlandstrafiks linje 800 som idag trafikerar sträckan Karlstad – Säffle – Åmål. Nytt blir att bussarna på linjen inte längre kommer att stanna i Segmon, istället kommer de att stanna vid Grums resecentrum.

Linjeförändring kommer även att ske på samtliga turer på linje 801 genom Slottsbron. Bussen kommer att gå åt motsatt färdriktning genom Slottsbron mot vad den gör idag.

Region Värmland kollektivtrafik har i dialog med Grums kommun fattat beslutet om förändringen på linje 800. Linjeförändringen innebär ett klart förbättrat kollektivtrafikutbud för pendlare i Grums.

– Vårt uppdrag är att öka resandet och vi ser detta som en möjlighet att få fler att upptäcka kollektivtrafiken från Grums, säger Markus Bergman, trafikchef buss Region Värmland.

Så reser du till och från Segmon efter den 15 december 2019:

För våra berörda resenärer som reser till och från Segmon finns följande alternativ efter den 15 december:

Linje 801 (Segmon – Slottsbron – Grums – Karlstad): Regional busstrafik.

Linje 821 (Segmon – Slottsbron – Grums): Linjen tar dig till och från Grums resecentrum. Anropsstyrda turer med mindre fordon på morgon och eftermiddag (som behöver bokas) och regional busstrafik däremellan. Härifrån kan du sedan byta buss till linje 700 (Karlstad – Årjäng – Töcksfors) eller 800 (Karlstad – Grums – Säffle– Åmål).

Här är de nya tidtabellerna