Förändringar i Karlstadsbuss linjenät från 11 december 2022

Publicerad

För att skapa en bättre helhet i linjeutbudet i Karlstad har några av Karlstadsbuss linjer dragits om eller justerats. Ändringarna börjar gälla i och med tidtabellsskiftet den 11 december 2022.

Dessa ändringar kommer att ske på Karlstadsbuss baslinjer

  • Snabbusslinjen Linje S förlängs från centrum till Jakobsberg och ersätter då linje 3 på motsvarande sträcka. En ny hållplats, Wennbergsparken, kommer att öppnas mellan Inre hamn och sjukhuset.
  • Linje 3 tar i stället över linje 6 linjesträckning väster om centrum till Våxnäs och Gruvlyckan.
  • Linje 4 förlängs från Norra Stockfallet till Edsgatan. Tre nya hållplatser tillkommer då: Steffens väg, Södra Edsgatan och Edsgatan. Bussen kommer att trafikera både hållplats Edsgatan och Västra Stockfallet i stället för att hållplatserna trafikeras varannan tur. Därmed får dessa ändhållplatser 20-minuterstrafik i stället för 40-minuterstrafik under dagtid på vardagar.*
    Linje 4 får dessutom en ny kortare körväg via Strand, vilket förkortar restiden mellan Gruvlyckan och Stora Torget med 40 procent. Linjen får i samband med linjeomläggningen 10 minuterstrafik i båda riktningarna mellan Oskarslund och Stora Torget under morgon och eftermiddag. Resande mellan Våxnäs och Bergvik hänvisas istället till linje 1 och Våxnäs bytespunkt.
  • Linje 5 får ny sträckning via Våxnäs centrum.
  • Linje 6 trafikerar enbart sträckan Stora Torget-Färjestad.
  • Linje 12 och 13 växlar sina västra linjesträckningar med varandra och byter även nummer till 10 och 11. Linje 10 trafikerar mellan Mariebergsskogen-Kroppkärr och linje 11 trafikerar mellan Sommarro-Örsholmen.
  • Linje 59 tas bort och trafiken sker i stället med linje 4, som då får 10 minuterstrafik i båda riktningarna mellan Oskarslund och Stora Torget under morgon och eftermiddag.

Här kan du se baslinjekartan i större format. Linje S-8

Här kan du se centrum- och speciallinjekartan i större format. Linje 10,11, 53, 55 och 57.

*Mer om förändringen

Den ändring vi nu genomför är ett steg mot vår framtida vision för stadstrafiken i Karlstad. En vision som bygger på några kapacitetsstarka linjer som går snabbt och som har täta avgångar. Ett stadsbusslinjenät som mer påminner om ett tunnelbanesystem än traditionell stadsbusstrafik. Erfarenheterna från både Karlstad och andra städer är att just den typen av trafik är det som krävs för att locka ännu fler att ställa bilen och i stället resa kollektivt. Än så länge har vi en sådan linje på plats, S-linjen. Tanken är att den linjen ska förlängas både västerut och österut om några år. Vår förhoppning är att vi kan inviga ytterligare en S-linje i framtiden som bland annat går genom Våxnäs till Bergvik.

I ett framtida trafiksystem kommer vi inte att kunna erbjuda ett lika finmaskigt linjenät som idag, vilket innebär att det kan bli längre avstånd till hållplatserna och fler byten än idag till några destinationer. I gengäld kommer majoriteten av alla resor att gå snabbare än idag och bussarna går betydligt oftare. I visionen kompletteras S-linjerna med några lokallinjer för att nå alla områden i staden.

I vår kommande linjeförändring stämmer det att linje 4 inte längre går genom Våxnäs på sin väg till Bergvik. Men linje 1, 3 och 5 går genom Våxnäs och det går fortfarande att resa direkt från Våxnäs till Bergvik med linje 1. Brukar du gå på vid en viss hållplats kan det nu vara bättre att gå på vid en annan i närheten om du vill resa direkt till Bergvik. Annars har du fortfarande möjlighet att resa kollektivt från din närmsta hållplats, fast byta från linje 3 till linje 1 vid Våxnäs bytespunkt eller från linje 5 till linje 1 vid Violgatan.

Frågor och svar kring linjeförändringarna

Hur kan jag resa mellan Våxnäs och Bergvik?

Brukar du resa från Bågegatan?

Res direkt med linje 1 till Bergvik från Hållplats Låglandsgatan eller res med linje 5 från hållplats Bågegatan och byt till linje 1 vid hållplats Violgatan.

Brukar du resa från Petersbergsgatan?

Res direkt med linje 1 till Bergvik från Hållplats Låglandsgatan eller Stenhagsgatan eller res med linje 5 från Petersbergsgatan och byt till linje 1 vid hållplats Violgatan.

Brukar du resa från hållplats Sydvärnsgatan?

Res direkt med linje 1 till Bergvik från hållplats Stenhagsgatan eller res med linje 5 från hållplats Sydvärnsgatan och byt till linje 1 vid hållplats Violgatan.

Brukar du resa från Plintgatan?

Ta bussen från Plintgatan och byt från Linje 3 till Linje 1 vid Våxnäs bytespunkt eller från Linje 5 till Linje 1 vid Violgatan.

Reser du från Våxnäs C eller Vårdcentralen Västerstrand till Bergvik?

Res direkt med linje 1 till Bergvik från hållplats Våxnäs bytespunkt eller res med linje 3 till Våxnäs bytespunkt för byte till linje 1 eller med linje 5 till Violgatan för byte till linje 1.

Hur kan jag resa mellan Horsensgatan på Rud och Sjukhuset?

Brukar du resa från hållplatserna Ruds centrum, Långtäppan, Rudsskogen, Norra Rud och Mossgatan till sjukhuset? Nu kan du resa med S-linjen från Mossgatan (hållplatserna Ruds bytespunkt, Norra kyrkogården, Korsets kapell, Nobelgymnasiet och Rudsskolan) direkt till Sjukhuset. Du kan även resa med linje 3 till hållplats Stora torget och där byta buss till linje S, 10 eller 11 för vidare resa till sjukhuset.

Jag brukar resa med linje 401 till Universitetet. Hur reser jag nu?

Brukar du resa med linje 401 till Universitetet behöver du från 11 december kliva av linje 401 vid hållplats Ruds bytespunkt och där byta buss till Stadsbusslinje 3.

Hur gör jag som kommer med regionbuss och ska till Sjukhuset?

Brukar du resa med regionbuss till Karlstad och ska vidare till Sjukhuset behöver du byta buss vid hållplats Stora torget eller Residenstorget. Stadsbusslinjerna som du kan resa med till Sjukhuset är linjerna S, 10 och 11.