Egen el på taket i Kristinehamn

Publicerad

Solceller på taket till bussdepå i Kristinehamn.

Egen elproduktion motsvarande årsförbrukningen för en normalvilla.
Det skapar Värmlandstrafik i den nya bussdepån i Kristinehamn som snart är färdigställd och klar att tas i bruk vid årsskiftet.
– Det ligger i Värmlandstrafiks anda att jobba för hållbarhet och minskad negativ miljöpåverkan, säger byggledaren Per-Ove Eriksson.

 

Den nya bussdepån ska stå färdig att tas i bruk vid årsskiftet, och innebär en investering på runt 55 miljoner kronor för ägaren Värmlandstrafik.

Solcellerna, som levererats av karlstadsföretaget Nordic Solar Sweden, kommer att generera 20 000 kilowattimmar årligen. Elproduktionen motsvarar en årsförbrukning för en normalvilla.

Förutom de positiva miljöeffekterna innebär det också en ekonomisk besparing på runt 25 000 kronor årligen.

Den ursprungliga planen för fastighetens miljösatsning var dock betydligt större.

– Planerna var att placera vaccumsolfångare på taket för att helt kunna vara helt självförsörjande när det gäller varmvatten till tvättningen av bussarna, säger Per-Ove Eriksson.

Möjligheten att lagra överproduktionen av el fanns dock inte och istället monterades kiselsolceller på taket för elproduktionen som nu täcker in stor del av årsförbrukningen.

– En bra och hållbar lösning som vi är nöjda med. Det är en relativt liten anläggning och vi har begränsat med plats för solfångare på taket, säger Eriksson.

På taket finns också så kallade lanterniner för att skapa ytterligare ljusinsläpp och därigenom  ytterligare minska elförbrukningen för belysning vid personalens arbetsplatser.

Om försöket med solcellerna i Kristinehamn slår väl ut är man inte främmande från Värmlandstrafiks sida att använda den aktuella energiproduktionen även i större sammanhang.

– Det kan bli aktuellt att gå vidare med en liknande lösning vid depån på Våxnäs i Karlstad, säger Eriksson.

Beställare för depån i Kristinehamn är Bussfastigheter i Kristinehamn AB, helägt dotterbolag till Värmlandstrafik AB.

Bolaget har köpt marken (byggklar tomt) av Kristinehamns kommun, som har omvandlat den från industrimark med tomträtt till byggklar tomt med äganderätt och svarat för rivning av den gamla byggnaden, ”Saltmästarn.”

Fastigheten är belägen i omedelbar anslutning till Resecentrum i Kristinehamn. Totalentreprenör är Veidekke Entreprenad AB. Sweco Management AB har svarat för projektering och Cecilia Alte (Sweco Management AB) är projektledare.

I depån kommer att finnas verkstadslokaler, kontor, tvättanläggning, tankanläggning, personalutrymmen och uppställningsplatser för cirka 30 bussar. Anläggningen ska stå klar att invigas strax före jul.

Sedan tidigare finns Resecentrum och Värmlandstrafiks tågverkstad, Tågåkeriet i Bergslagen AB samt leverantörer till Trafikverket, i området.