Efterlängtad satsning – Tre bussar i timmen mellan Molkom och Karlstad

Publicerad

Vid tidtabellsskiftet den 11 december får Molkomborna en uppväxlad busstrafik under pendlingstiderna, med tre avgångar i timmen mellan Molkom och Karlstad jämfört med dagens timmestrafik. Dessutom får boende på södra delarna av Edsgatan bättre tillgång till kollektivtrafik, speciellt under kvällar och helger. Ett resultat av att Värmlandstrafiks och Karlstadsbuss trafik planeras tillsammans.

– Sedan Värmlandstrafik och Karlstadsbuss båda blev en del av Region Värmland 2019 har vi planerat trafiken tillsammans på olika sätt. Ju mer vi jobbar utifrån samma karta och behov, desto fler synergier kan vi hitta och desto bättre trafik kan vi erbjuda våra kunder, förklarar Markus Bergman som är trafikchef för regionbuss på region Värmland.

Efterfrågat tätare trafik

Molkomborna har länge efterfrågat en tätare trafik mellan Molkom och Karlstad. Samtidigt växer bostadsområdena kring Steffens väg, Södra Edsgatan och Norra Stockfallet i Karlstad och fler vill ha tillgång till kollektivtrafik under större delar av dygnet.

– Det är när vi tittat på Värmlandstrafiks linjer som går mellan Molkom och Karlstad, tillsammans med Karlstadsbuss linje 4 som vi sett att vi med några justeringar kan göra stora förbättringar och erbjuda fler invånare en bättre tillgång till kollektivtrafik, säger Mathias Lindgren, tätortstrafikchef på Region Värmland.

Ändringar kommer att ske vid tidtabellsskiftet den 11 december på Värmlandstrafiks linje 300, 400, 401 och Karlstadsbuss linje 4, med linjeförändringar på linje 4 och 401.

Detta innebär förändringen

🔸Tre avgångar i timmen under pendlingstiderna mellan hållplatserna Molkom, Graninge och Karlstad busstationen.

🔸Linje 300, 400 och 401 får ändrade avgångstider. Ha därför lite extra koll i reseplaneraren inför dina resor efter den 11 december.

🔸Linje 401 slutar trafikera Edsgatan för att i stället ta den snabbare vägen mellan Molkom och Karlstad via RV63. På så sätt kan linjerna 300, 400 och 401 bättre dras isär på sträckan Molkom-Karlstad.

🔸Resande med 300, 400 och 401 som ska till universitetet byter framöver till linje 3 vid Ruds bytespunkt.

🔸Karlstadsbuss linje 4 får ny linjesträckning och förlängs från Norra Stockfallet till ny ändhållplats vid Kvällsvägen. Detta för att täcka upp den regiontrafik som flyttats, men också för att möta boendeutvecklingen på Norra Stockfallet, Steffens väg och Södra Edsgatan.

🔸Då linje 401 slutar trafikera Edsgatan hänvisas resande till nya hållplatser från 11 december. Resande från hållplatserna Gräsåsholmen, Gräsåsvägen, Björby och Björby gård hänvisas till hållplats Gräsås vid RV63 (trafikeras av regionbuss 300, 400 och 401) eller till hållplats Edsgatan (trafikeras av linje 4).