Efter första skolveckan: Vi behöver fortsatt hjälp

Publicerad

Skolungdomar på buss.

Den första skolveckan är genomförd.
– Det har varit många resenärer på vissa linjer och turer och vi behöver fortsatt hjälpas åt att tillsammans lösa detta, säger Markus Bergman, trafikchef buss på Region Värmland Kollektivtrafik.

Den första skolveckan har, precis som väntat, inneburit stort resande i de olika trafikslagen i länet och tätorterna. Det mesta har dock förflutit på ett bra sätt.

– Vi genomför runt 1200 turer per dag och har enligt de rapporter vi hittills fått in för veckan haft runt två procent av turerna som bedömts vara mer än fullsatta, räknat över hela trafikdygnet, säger Bergman.

Tätortstrafiken har också sett en förväntad resandeökning.
– I det stora hela har trafiken fungerat väl den gångna veckan, men det är vissa turer på morgonen och eftermiddagen när många elever ska till och från skolorna där bussarna blir fullsatta och förarna har svårt att hålla den begränsning av antalet resenärer som vi eftersträvar, säger Mathias Lindgren, trafikchef tätort i Region Värmland Kollektivtrafik.

Under den kommande veckan, när skol- och arbetspendlingen stabiliseras, önskar de ansvariga fortsatt egenansvar och att de som reser i möjligaste mån hittar alternativa avgångar eller tar sig till skola och jobb på annat sätt.

– Om man från elevernas sida i en något större omfattning kunde välja andra avgångstider eller linjer så skulle situationen underlättas avsevärt, menar Mathias Lindgren

– Fortsatt gäller det att om man har möjlighet, ta en tidigare eller senare avgång så vi klarar av att undvika trängsel i kollektivtrafiken och att våra resenärer fortsatt kan ha avstånd inne fordonen, säger Markus Bergman.

Under peaktid, morgon och eftermiddag är belastningen som störst.
Banarbeten på sträckan Karlstad-Kristinehamn har också inneburit en ökad belastning på ordinarie busstrafik och på de extrabussar som tågentreprenören Vy Tåg satt in.
Även från Kil till Karlstad under morgon har förstärkningsbussar från tågsidan satts in för så långt det är möjligt undvika trängsel på tågen.