Ersättningsbussar för att undvika trängsel

Publicerad

All ersättningstrafik med buss för tågtrafiken ska fortsättningsvis ske med tillräckligt stora fordon för att undvika trängsel.

Vy Tåg beställer ersättningsfordon om trafiken inte kan gå med tåget utan istället måste ske med buss.

För att undvika att resenärerna sitter allt för tätt och trångt ska fordon beställas efter behov och antalet passagerare som ska resa med ersättningstrafiken. Storleken på fordonen ska anpassas så att nödvändigt avstånd kan hållas bland resenärerna.

Målsättningen är att att alltid ska finnss dubbelt antal platser mot beräknat eller faktiskt  antal resenärer.

Tågvärd är alltid informerad om antalet resenärer och kunna lämna information om vilken storlek på ersättningsfordon som krävs

I samband med kommande planerade banarbeten skall alla bussar gå samtidigt från utgångsstationen.