Distansundervisning ljusning för trafiken

Publicerad

Trafikchef busstrafik, ordförande kollektivtrafiknämden och tillförordnand trafikdirektör intervjuas.

Res på annat sätt om du kan.
Uppmaningen kommer från kollektivtrafiken i Värmland inför måndagens skolstart.
– Det vi önskar är att alla resenärer som har möjlighet att förändra sina resmönster kanske kan resa lite senare på morgonen, då kanske man bereder plats i trafiken för de som inte kan förändra sina resvanor, säger tf trafikdirektör Mattias Bergh i samband med en presskonferens inför skolstarten som Region Värmland Kollektivtrafik höll på torsdagen.

Fokus ligger nu på den förväntade toppen i samband med nästa veckas skolstart. Det kommer bli trångt i fordonen och kollektivtrafiken hoppas på resenärernas egenansvar för att hålla avstånd och inte göra resor som inte är nödvändiga.

För när länets gymnasieskolor åter öppnar upp betyder det en 30-procentig ökning av en trafik som istället måste minska för att alla ska få plats och kunna hålla avstånd i fordonen. Totalt 220 fordon som idag rullar under de intensivaste timmarna morgon och eftermiddag, blir egentligen hälften så många om alla resenärer ska ha möjlighet att hålla avstånd i fordonen.

– Vi har gjort en analys som baseras sig på trafiken vid samma tidpunkt ifjol och om flödet av skolelever och arbetspendlare ligger på samma nivå, samtidigt som vi ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om trängsel, kommer inte alla att komma med, säger Markus Bergman, trafikchef busstrafik på Region Värmland Kollektivtrafik.

Region Värmland kollektivtrafik jobbar intensivt för att klara trafiken med en rad åtgärder:

  • Alla tillgängliga fordon används.
  • Beredskap för att genomföra omprioritering i linjerna vid en akut situation
  • Maximal förstärkningstrafik plus fem inlånade bussar i drift.
  • Informationsutskick till vårdnadshavare via gymnasieskolor
  • Resenärsinformation (med uppmaning att resa i andra tider än i rusningstrafik eller på annat sätt) i Region Värmland Kollektivtrafiks alla digitala informationskanaler.
  • Kundvärdar på strategiska platser
  • Daglig dialog med berörda entreprenörer.

På kollektivtrafiken hemsidor finns också listat vilka linjer och turer där det riskerar att bli trångt och som därmed i möjligaste mån bör undvikas.

Här hittar du Värmlandstrafiks lista
Här listar Karlstadsbuss alternativ

En liten ljusning i form av ett positivt besked från Karlstad kommuns gymnasieskolor kom dock under eftermiddagen.
Gymnasieförvaltningen gör nu vad man kan för att underlätta för kollektivtrafiken genom att delvis återinföra distansundervisning i olika former.

Viss undervisning (hel eller halvdagar) kommer att ske på distans för att minska trycket på kollektivtrafiken och för att minska trängsel i våra skolor. Ytterst är detta en åtgärd för att minska risken för smittspridning. Varje skola gör en egen planering utifrån sina speciella förhållanden. Så snart som läget i samhället tillåter återgår vi till heltid i skolan, skriver kommunens gymnasieförvaltning i ett pressmeddelande.

Folkhälsomyndigheten betonade i samband med torsdagens presskonferens det personliga ansvaret och att i möjligaste mån undvika den vanliga kollektivtrafiken. Svensk Kollektivtrafik har, i samråd med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), tagit fram en branschvägledning inför höstens utmaningar gällande covid-19 för den lokala och regionala kollektivtrafiken där det inte finns möjlighet till platsbokning. Syftet med dokumentet är att ge stöd till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och andra berörda aktörer samt nå en någorlunda enhetlig hantering över hela landet. Dokumentet är en vägledning och inte en bindande föreskrift.

Branschvägledningen presenterades på Folkhälsomyndighetens pressträff den 13 augusti och omfattar den offentligt upphandlade kollektivtrafiken i hela Sverige och utgår från Folkhälsomyndighetens allmänna råd från den 13 juni. Dokumentet tar upp vad branschen gör för att hantera utmaningarna kring covid-19 i höst.

– För att kollektivtrafiken ska kunna fungera utan för mycket trängsel måste alla ta sitt ansvar och följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. De regionala kollektivtrafikmyndigheterna och trafikföretagen kan inte styra över hur många som faktiskt väljer att åka med kollektivtrafiken. För att vi som ansvarar för kollektivtrafiken ska klara vår del krävs omfattande informationsinsatser och stöd från övriga samhället, bl.a. Folkhälsomyndigheten, MSB, kommuner, skolor och arbetsgivare. Vi ser mycket positivt på att allt fler kommuner nu väljer att satsa på ändrade skoltider och ökad distansundervisning några dagar i veckan för att minska trängseln, säger Helena Leufstadius, VD för Svensk Kollektivtrafik.

I vägledningen betonas vikten av att resenärerna tar eget ansvar och följer föreskrifter och allmänna råd kring att hålla avstånd och att enbart resa när man är helt frisk. Branschen har ingen invändning mot att resenärerna använder munskydd för att öka sin personliga trygghetskänsla men ger inga andra rekommendationer i nuläget utan att ett formellt krav kommer från Folkhälsomyndigheten.