De vill prata med dig om pendlingen

Publicerad

Pendlar du via centrala Karlstad? Då vill vi komma i kontakt med dig.
Järnvägen mellan Oslo och Stockholm behöver få högre kapacitet för att tågen ska gå i tid. Därför ska järnvägen byggas om i olika etapper med start 2016.

När Värmlandsbanan byggs ut byggs även nya Karlstad C. Då får Värmland får ett nytt nav för resor med både buss, tåg och cykel. Karlstad C kommer även att knyta ihop stadens centrala delar.

Under byggtiden blir det svårare att ta sig fram i centrala Karlstad.  Biltrafiken måste minska och då behövs bra möjligheter att pendla med buss och tåg. Företaget Attityd i Karlstad har fått i uppdrag av Karlstads kommun att ta reda på vilka behov du som pendlar har. Vi söker dig som:
– bor i Molkom, Skattkärr, Vålberg, Väse, Grums, Kil, Forshaga, Kristinehamn eller Hammarö.
– pendlar med bil för arbete eller studier till eller via det markerade området på kartan.

Anmäl ditt intresse på info@attitydikarlstad.se eller kontakta Anna på
telefonnummer 072 700 64 66. Attityd vill ha svar senast på torsdag den 9 april. Tanken är att de olika fokusgrupperna ska träffas i två timmar på kvällen den 16 april, 29 april eller 15 maj. Ett möte per deltagare.

Karta