Corona avbryter upphandling av färdtjänst

Publicerad

Servicefordons motorhuv.

Tilldelningsbeslut gällande trafikavtal för färdtjänst i Karlstads kommun upphävs. Upphandlingen avbryts på grund av coronaepidemin.
Regionen tecknar tillfälliga förlängningsavtal med nuvarande entreprenörer för att säkerställa trafiken från 1 juli i år till dess att en ny upphandling genomförs
, en process som kommer påbörjas omgående.

Med anledning av de konsekvenser som coronapandemin har medfört bedömer Region Värmland att upphandlingen bör avbrytas.

Bedömningen är att det är nödvändigt att teckna trafikavtal som inte enbart baseras på rörlig ersättning utan även innehåller inslag av en fast ersättning så att antagna entreprenörer är garanterade en viss miniminivå i ersättning.

Denna omständighet utgör ett sakligt skäl i sig för att avbryta upphandlingen då det inte är förenligt med Lagen om offentlig upphandling (LOU) att byta ersättningsmodell.