Banarbeten mellan Karlstad-Kristinehamn

Banarbeten kommer att utföras på sträckan Karlstad-Kristinehamn 24-27 september
Arbetet pågår måndag 24 september till torsdag 27 september och  påverkar tågtrafiken på Värmlandsbanan (linje 70) enligt följande:

Följande tåg berörs:

Sträckan Charlottenberg – Örebro

Charlottenberg (07.13) – Arvika (08.07) – Kil (08.46) – Karlstad (09.06) – Kristinehamn (09.33)
Tågnummer 8906.
Inställt mellan Karlstad – Kristinehamn. Buss ersätter tåg på denna sträcka.

Karlstad (10.23) – Välsviken (10.27) – Väse (10.37) – Kristinehamn (10.49)
Tågnummer 8980. Inställt mellan Karlstad – Kristinehamn. Buss ersätter tåg på denna sträcka.

Charlottenberg (09.14) – Arvika (09.42) – Kil (10.21) – Karlstad (10.51) – Kristinehamn (11.35) – Örebro (12.41)
Tågnummer 28932. Inställt mellan Karlstad – Kristinehamn. Tåg ersätts EJ på denna sträcka.

Kil (11.42) – Karlstad (11.57) – Välsviken (12.02) – Väse (12.12) – Kristinehamn (12.22)
Tågnummer 8952. Inställt mellan Karlstad – Kristinehamn. Buss ersätter tåg på denna sträcka.

Charlottenberg (12.07) – Arvika (12.33) – Kil (13.08) – Karlstad (13.29) – Kristinehamn (13.55)
Tågnummer 8914. Inställt mellan Karlstad – Kristinehamn. Buss ersätter tåg på denna sträcka.  Buss för denna sträcka har anslutning med tåg (8984) i Kristinehamn för vidare resa till Örebro.

Karlstad (13.47) – Välsviken (13.52) – Väse (14.01) – Kristinehamn (14.16) – Örebro (15.29)
Tågnummer 8984. Inställt mellan Karlstad – Kristinehamn. Buss ersätter tåg på denna sträcka.  Resenärer som ska vidare till Örebro byter till tåg i Kristinehamn.

Charlottenberg (12.58) – Arvika (13.21) – Kil (14.06) – Karlstad (14.32) – Kristinehamn (14.55)
Tågnummer 8916. Inställt mellan Karlstad – Kristinehamn. Buss ersätter tåg på denna sträcka.

 

Sträckan Örebro – Charlottenberg

Örebro (09.55) – Kristinehamn (11.04) – Karlstad (11.36) – Kil (11.58) – Arvika (12.34) – Charlottenberg (12.57)
Tågnummer 8995. Inställt mellan Kristinehamn – Karlstad. Buss ersätter tåg på denna sträcka.

Kristinehamn (13.22) – Väse (13.32) – Välsviken (13.41) – Karlstad (13.46) *
Tågnummer 8955. Inställt mellan Kristinehamn – Karlstad. Buss ersätter tåg på denna sträcka.

Örebro (12.56) – Kristinehamn (14.04) – Karlstad (14.29) – Kil (14.46) – Arvika (15.24) – Charlottenberg (15.48)
Tågnummer 8919. Inställt mellan Örebro – Karlstad. Buss ersätter ej tåg på sträckan Örebro – Kristinehamn. Buss ersätter tåg på sträckan Kristinehamn – Karlstad.

Kristinehamn (09.44) – Väse (09.53) – Välsviken (10.02) – Karlstad (10.07)
Tågnummer 8985. Inställt mellan Kristinehamn – Karlstad. Buss ersätter tåg på denna sträcka.

Försenade asfaltarbeten i Kil

Asfaltarbetet vid utfarten vid ICA i Kil har dragit ut på tiden.
Vi måste därför behålla de tillfälliga hållplatserna fram till kl 08.00 på måndag morgon, då släpps trafiken på igen vid Resecentrum.

Hjälp oss bli bättre på hållbarhet

Värmlandstrafik är ett företag som på flera olika sätt vill bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle.
Nu vill vi veta vilka hållbarhetsfrågor som du tycker är de viktigaste för kollektivtrafiken i Värmland.
Vilka hållbarhetsfrågor tycker du vi ska fokusera på?

Vad innebär begreppet hållbar utveckling?
Begreppet hållbar utveckling går ut på att hushålla med jordens resurser och tillgodose våra behov idag utan att försämra möjligheterna för kommande generationer att tillgodose sina behov. Det är numera vanligt att låta begreppet hållbar utveckling innefatta tre olika delar: miljömässig hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.

 

Värmlandstrafiks hållbarhetsarbete idag

 

  

 

Miljömässig hållbar utveckling
Vi kan påverka miljön för framtida generationers invånare i Värmland, detta gör miljöarbetet till ett av våra viktigaste områden.
Att utveckla kollektivtrafiken är att utveckla ett system, som jämfört med andra transportsystem, är mer energieffektivt, mer trafiksäkert och som hushåller bättre med ändliga naturresurser och har bättre miljöprestanda.
En av de största miljövinsterna med vår verksamhet är att vi bidrar till att bilåkandet minskar och vi arbetar för att de fordon som finns i vår verksamhet ska drivas med fossilfria bränslen.

 

Ekonomisk hållbar utveckling
Som ett sammanhållet lokalt arbetsmarknadsområde har Värmland bättre förutsättningar att klara förändringar inom näringslivet. Genom att vara en bas för utveckling av nya verksamheter och företag blir vi konkurrenskraftigare.
Värmlandstrafik förenklar resandet och förkortar restiderna mellan regionens olika delar och ökar möjligheterna till arbetspendling över ett större område. De lokala arbetsmarknadsområdena kan därigenom vidgas och så småningom läggas samman.

 

 

Social hållbar utveckling
Genom att förbättra och förenkla den samlade kollektivtrafiken, så att alla medborgare, oavsett bostadsort, ålder, bilinnehav eller funktionsnedsättning, får tillgång till alla funktioner som krävs för utbildning, arbete, sociala kontakter, vardagsrutiner och en rik fritid bidrar vi till en socialt hållbar utveckling.

Strömbron avstängd

Fram till klockan 17.00 idag, torsdag kommer vi inte att kunna trafikera Strömbron i Säffle på grund av de arbeten som utförs på bron.

Strömbron i Säffle helt avstängd

Från och med torsdag förmiddag och till och med lördag förmiddag kommer Strömbron i Säffle att vara helt avstängd.
Bron kommer att vara stängd i båda färdriktningar vilket innebär att vi inte kan angöra några hållplatser inne i Säffle tätort.
Även vår tätortstrafik kommer att påverkas av detta.
Vi återkommer under onsdagen med ytterligare information.

Res till Oxhälja med våra extraturer

Dags igen för en av Sveriges största marknader, Oxhälja i Filipstad.

Kommande helg (Fredag 31 augusti – Söndag 2 september) är det dags igen i centrala Filipstad.
Antalet parkeringar är begränsat och därför reser du smidigast till marknaden med vår trafik.

Från Kristinehamn via Storfors och Nykroppa och från Lesjöfors kör vi extra Lördag 1 september.

Oxhälja anses vara en av Sveriges största marknader och har anor från 1600-talet.
Under marknaden räknas 1 500 marknadsplatser (knallar) in och man beräknar att under de tre marknadsdagarna besöker över 100 000 personer marknaden, enligt arrangörernas egna beräkningar.

Här hittar du våra tidtabeller för marknadstrafiken

 

 

 

Beläggningsarbeten ger trafikstörningar

Beläggningsarbeten kommer under onsdagen (22 augusti) att genomföras på Våxnäsgatan i Karlstad.
Hela sträckan från Idalagatan till Västerstrandsskolan, en sträcka på cirka 700 meter, ska få ny asfalt.
Trafikvakter kommer att finnas på plats men räkna med att det kan bli en del störningar i trafiken under dagen.

Skolstart och skoltrafik 2018-2019

Nu drar höstterminen igång på de värmländska skolorna. Vi önskar alla barn och ungdomar välkomna tillbaka till våra bussar och tåg. Här har vi samlat information inför terminsstart:

För dig som går på gymnasiet
Nu upphör den tidigare möjligheten att kunna åka på enbart giltighetsbeviset de första veckorna på terminen. Hemkommunerna som ansvarar för gymnasieelevernas skolkort, har istället sett till att eleverna fått sina kort innan skolstarten.
Hör av dig till din hemkommun om du inte hört något om skolkort ännu. Fram till och med 24 augusti går det fint att använda ditt Sommarlovskort. I annat fall får du bekosta din resa själv tills dess att du skaffat ett skolkort.
Gymnasieladdningarna gäller i hela länet 15 augusti – 21 december 2018 och 7 januari – 14 juni 2019. Dygnet runt alla dagar i veckan. Kortet kombineras med ett giltighetsbevis (och vid resa med SJ-tåg även kvitto på innehåll med överensstämmande kortnummer).

För dig som går på grundskolan
När det gäller grundskoleeleverna får de även i år åka till och från skolan utan färdbevis under tiden 15 – 31 augusti, tills handläggarna hunnit dela ut skolkorten.
Grundskoleladdningen gäller för ett färgområde 15 augusti – 21 december 2018 och 7 januari

Vill du veta mer?
All information som du som elev eller förälder behöver känna till finns samlad här på vår webb under fliken Skola.

Strömbron i Säffle renoveras

Broarbeten ska utföras Strömbron i Säffle, från och med torsdag 9/8 kl 08.00 och till och med den 31 oktober.
Bron kommer under perioden att vara enkelriktad.
Trafiken kommer att gå över bron från öst till väst, det vill säga in mot Resecentrum, men inte åt andra hållet.

Följande hållplatser kommer att vara avstängda i riktning från Resecentrum:

Götavägen
Vallgatan
Karlstadvägen
ICA
Stadshuset

Linje 800 körs inte genom Säffle under helgerna under denna period utan trafikerar E45 som den gör måndag-fredag.

På Strömbron kommer brons tätskikt att bytas vilket innebär att hela bron kommer att friläggas ner till konstruktionsbetongen där ett nytt tätskikt läggs och bron återställs därefter så utformningen kommer att bli likadan som den är idag.
Arbetet görs för att förhindra att vatten och salt tränger ner i konstruktionsbetongen där det annars skadar betong och armering vilket skulle minska brons bärighet.

Bron är byggd i mitten av 1950-talet och brons tätskikt har aldrig tidigare bytts.

Nya hållplatser när resecentrum byggs om

Den 13/8 stängs Resecentrum i Charlottenberg för en större ombyggnation.
Bland annat ska stationen bli betydligt bättre tillgänglighetsanpassas. Sammanlagt ska drygt 13 miljoner kronor investeras.

Under tiden som arbetet pågår kommer våra bussar att få tillfälliga hållplatser. De kommer att starta och stanna på den stora parkeringen som finns strax bortom stationen (bakom Norskegården).