Ändringar i våra hållplatser

Ett antal av våra drygt 2 000 hållplatser kommer att försvinna från och med tidtabellskiftet den 9 december

Det finns ett flertal olika anledningar till att vi drar in dessa hållplatser. En orsak att vi byggt om, förbättrat och tillgänglighetsanpassat andra hållplatser som har ett större resandeunderlag.

Några hållplatser har också dragits in på grund att de inte är trafiksäkra att trafikera.

En annan orsak är ett att vissa av dessa hållplatser har ett allt för lågt resandeunderlag.

 

Följande hållplatser längs väg 240 dras in från och med den 9 december:

Risberg
Norsdalen
Kullen
Sund
Övre Lid
Väsby
Olsgården
Vilhelmsnäs (bilden)

 

Följande hållplatser i Grums dras in från och med den 9 december:

Ebeneserbacken
Kommunkontoret
Karlbergsgärdet
Billerudshallen

 

Följande hållplatser i Skoghall dras in från och med den 9 december:

Biblioteket

 

Följande hållplatser längs linje 300 och 400 dras in från och med 9 december:

Brigadmuseét
Tingvalla IP
Södra Klaragatan

 

Följande hållplatser längs linje 401 dras in från och med den 9 december

Norra Edsgatan
Värdshuset

 

Följande hållplatser längs linje 408 dras in från och med den 9 december:

Stora Höjden

 

Följande hållplats i Segmon dras in från och med den 9 december:

Snuterudsvägen

 

Följande hållplatser längs linje 801 dras in från och med den 9 december:

Södra Tjärnmossen

 

Följande hållplatser längs linje 802 dras in från och med den 9 december:

Mellby
Dynvägen

 

Följande hållplatser längs linje 803 dras in från och med den 9 december:

Dammhult
Baggetorp

 

Här är förändringarna i vår busstrafik

I samband med tidtabellsskiftet den 9 december sker också en del förändringar i vår trafik och med våra linjer.

Här har vi sammanfattat de viktigaste förändringarna.

# Linje 100
För att snabba upp stomlinjerna går dessa nu direkt in och ut från Karlstad och ej över Våxnäs.

# Linje 200
För att snabba upp stomlinjerna går dessa nu direkt in och ut från Karlstad och ej över Våxnäs.

# Linje 201
Får ändrad körväg över Våxnäs när påfarten till E18 från Våxnäs vid Västerstrandskyrkan tas bort. Hållplats Stenhagsgatan försvinner då och bussen går ut på E18 vid Burger King. Detta gäller på väg ut från Karlstad och linjerna 260, 602, 801 och 860.

# Linje 211
Sträckan Sysslebäck – Långflon blir anropsstyrd å grund av lågt resande.

# Linje 300
Kommer i fortsättningen inte att trafikera Sandbäcksgatan på väg in till Karlstad. Detta för att snabba upp stomlinjerna in mot Karlstad.

# Linje 303
Fortsätter skoldagar till Älvstranden (tur 004) eftersom många skolelever reser med denna buss.

# Linje 400
Får efter önskemål från många resenärer en ny tur från Filipstad mot Storfors kl 17.45.
Linjen kommer dock inte att passera Sandbäcksgatan på vägen in till Karlstad, detta för att snabba upp våra stomlinjer genom Karlstad.

# Linje 501
Får tre extra turer som behövs när linje 511 dras in på grund av det låga resandeunderlaget.

# Linje 600
Nya turer 17 och 18 (Hagfors-Värnäs).

# Linje 602
Får ändrad körväg på Våxnäs på väg ut från Karlstad. Hållplats Stenhagsgatan försvinner när påfarten till E18 vid Västerstrandskyrkan tas bort.

# Linje 700
Trafikerar inte längre Våxnäs utan går direkt in till Karlstad. Vi vill snabba upp stomlinjerna genom Karlstad. Linjen passerar heller inte genom Vålberg (801 får helgtrafik).

# Linje 800
Får samma sträckning alla dagar. Ingen neddragning av trafik under sommaren. Kör i fortsättningen snabbaste vägen (längs E45/E18 ej genom Grums).
Helgtrafiken får samma linjesträckning som under vardagarna.

# Linje 801
Får helgtrafik, hur den körs ser du i våra tidtabeller.
Får ändrad körväg över Våxnäs när påfarten till E18 från Våxnäs vid Västerstrandskyrkan tas bort. Hållplats Stenhagsgatan försvinner då och bussen går ut på E18 vid Burger King. Detta gäller på väg ut från Karlstad

# Linje 802
Vänder i fortsättningen vid Gamla skolan i Edsvalla och trafikerar inte hållplatserna Mellby och Dynvägen på grund av trafiksäkerhet och problem med väghållningen vid vändplatsen.

# Linje 813
Turerna tas bort och ersätts med två anropsstyrda turer på grund av lågt resandeunderlag.

# Linje 860
Får ändrad körväg på Våxnäs. Hållplats Stenhagsgatan försvinner när påfarten till E18 vid Västerstrandskyrkan tas bort.

# Linje 910
Nytt linjenummer. Detta var tidigare linje 911

# Linje 911
Ny linje Jonsbol-Rud Utökning av turer till Rud.

# Linje 915
Tas bort på grund av att resandeunderlaget är för lågt.

 

Tätortstrafiken

# Linje 51
Alla turer går inte via Ingesunds musikhögskola under sommaren på grund av lågt resande

# Linje 52
Justerad linjesträckning, går förbi nya handelsområdet vid Graninge.

# Linje 97
Indragen på grund av för lågt resandeunderlag. Beslut av kommunen.

 

 

 

Hållplats Ulvsby flyttas

Arbetet med att göra rv 63 vid Ulvsby till 2+1-väg innebär att vår hållplats Ulvsby måste flyttas en liten bit.
Från och med fredag morgon flyttas hållplatsen in på den så kallade spanska svängen mitt för infarten till Lindrågen, där den senare kommer att få en mer permanent placering.

Här är vinnarna i hållbarhetsenkäten

Tack alla ni som hörde av er och hjälpte oss med enkäten om vad som är viktigt och vad vi borde prioritera i vårt hållbarhetsarbete.
Det kom in många tänkvärda och bra tips – tack alla ni som tog er tid.

Vi har dragit tio vinnare som vinner biobiljetter.

Grattis och tack till er alla

 

Dessa vann i dragningen för hållbarhetsenkäten.

Eva-Lena Eriksson

Ann Thorvaldsson

Marie Roos

Jenice Svanström

Nina Yngve

Andreas Rudsvik

Torbjörn Stake

Caroline Fjellheim

Mona Fernqvist

Bodil Arvidsson

Störningar vid bokning i servicetrafiken

Vi har i samband med driftsättning av vårt nya digitala boknings- och trafikledningsprogram upplevt betydande prestandaproblem, störningar som främst drabbat bokning av våra sjuk- och färdtjänstresor.
Störningarna skapar en ökad manuell hantering och en flaskhals som ytterligare försämrar tillgängligheten i vår telefoni och gör det svårt att komma fram till oss utan långa väntetider i telefon.

Våra samarbetsföretag levererar en robust resa för våra kunder och inte kan lastas för de problem vi i nuläget har. Gemensamt gör vi allt vi kan för att undvika störningar mot kund.

Vi har till vården/sjukreseenheten skapat en direktkanal för att snabbt komma i kontakt med oss utan att fastna i de telefonköer som uppstår.

Vi önskar också att de kunder som drabbas lägger ett kundärende till oss via webb eller mail, för att undvika ytterligare belastning i vår telefoni.

Vi beklagar detta men försäkrar att kraftfulla insatser görs för att åtgärda de brister vi just nu har i systemet.

Tillfälligt stängd hållplats

Vår hållplats Urbrinken i Karlskoga kommer tillfälligt att stängas för trafik från och med 5 november till och med 13 november.
Vi hänvisar våra resenärer till Karlskoga busstation.
Var uppmärksam på detta så att du inte missar din buss!

Järnvägsövergång påverkar busstrafik i Grums

Vi har under de senaste veckorna reparerat ett antal järnvägsövergångar. Nu återstår bara en övergång som enligt planen ska färdigställas under natten mot torsdag.

Från onsdag 14/11 kl 20.00 och till torsdag 15/11 kl 06.00 kommer järnvägsövergången vid Gruvön i Grums att stängas.
Detta innebär att  linje 700 och 801 måste köra annan väg in till Grums RC.

 

Banarbeten påverkar Fryksdalsbanan

Nu gör Trafikverket ytterligare insatser för att stabilisera Fryksdalsbanan.
Måndag den 29 oktober till fredag den 2 november pågår därför banarbete mellan Sunne och Torsby som påverkar tågtrafiken på Fryksdalsbanan (linje 74). Bussar ersätter tåg mellan Sunne och Torsby.

Följande tåg berörs:

Karlstad – Torsby
Karlstad (06.05) – Kil (06.20) – Sunne (07.00) – Lysvik (07.21) – Torsby (07.40) Tågnummer 8941.
Inställt mellan Sunne och Torsby. Buss ersätter tåg.

Karlstad (08.03) – Kil (08.17) – Sunne (08.53) – Lysvik (09.19) – Torsby (09.38) Tågnummer 28945.
Inställt mellan Sunne och Torsby. Buss ersätter tåg.

Karlstad (10.44) – Kil (11.00) – Sunne (11.40) – Lysvik (11.59) – Torsby (12.18) Tågnummer 28969.
Inställt mellan Sunne och Torsby. Buss ersätter tåg.

Karlstad (11.23) – Kil (11.42) – Sunne (12.20) – Lysvik (12.38) – Torsby (12.57) Tågnummer 8951.
Inställt mellan Sunne och Torsby. Buss ersätter tåg.

Torsby – Karlstad

Torsby (08.58) – Lysvik (09.18) – Sunne (09.41) – Kil (10.31) – Karlstad (10.43) Tågnummer 28950.
Inställt mellan Torsby och Karlstad. Buss ersätter tåg.

Torsby (10.59) – Lysvik (11.19) – Sunne (11.40) – Kil (12.28) – Karlstad (12.44) Tågnummer 8954.
Inställt mellan Torsby och Karlstad. Buss ersätter tåg.

Torsby (13.02) – Lysvik (13.22) – Sunne (13.41) – Kil (14.17) – Karlstad (14.30) Tågnummer 28952.
Inställt mellan Torsby och Karlstad. Buss ersätter tåg

Positivt Resforum berömde tidtabellen

Andra upplagan av Resforum, Värmlandstrafiks samarbetsorgan med pendlarna på Fryksdalsbanan, genomfördes på måndagen i Kil.

Värmlandstrafiks tågchef Per Sidetun och Mats Wilhelmsson från Tågkompaniet svarade på frågor och berättade om verksamheten för den fokusgrupp som bildades ur fjolårets KommunDialog-träffar runtom i länet.

Den gångna sommarens svårigheter i trafiken, de långa avstängningarna på grund av solkurvor, ersättningstrafik och störningsinformation var uppe till diskussion.

Om rälsen förflyttar sig 2,5 cm på en sträcka på tio meter betraktas detta som en säkerhetsrisk och kallas i dagligt tal för solkurva. Då stoppar Trafikverket persontrafiken (och ibland även godstrafik) på banan. Detta var vad som hände vid ett flertal tillfällen under sommaren på den norra delen (Sunne-Torsby) av Fryksdalsbanan.
Regelbundna arbeten på banan, närmast under vecka 44, ska dock minska riskerna för nya solkuvro.
– Helt kommer vi att kunna undvika problemet. Men i takt med att vi byter slipers och fyller på ballast blir underlaget stadigare och riskerna minskar, meddelade Per Sidetun, tågchef på Värmlandstrafik.

Ersättningstrafiken diskuterades också av Resforum-deltagarna.
– Ni ska ha en plan när tågen inte går. Som Jönssonligan. Inte börja ringa runt för att skaffa fram bussar när det redan hänt. Och förarna ska veta var de ska, menade en av resenärerna till Tågkompaniets Mats Wilhelmsson.

Resenärerna skickade också med ett antal saker att tänka på inför det nya tidtabellarbetet inför 2020 som nu startar.
-Tänk på att vi jobbar på sommaren också, menade en resenär.

Andra efterlyste ett tätare samarbete med gymnasieförvaltningarna, både de kommunala och friskolorna, för att anpassa tågtider till skoldagen.

Extra glädjande för Värmlandstrafik var de många positiva omdömen den nya tidtabellen för 2019 fick. Resforumgruppen har gjort det lättare att skapa en trafik som passar pendlare och andra resenärer.

Säkerhetshetsdag i åtta kommuner

Idag torsdag 4 oktober är det säkerhetsdag i Värmland. Det är vår bussentreprenör Nobina som arrangerar en dag med fokus på säkerhet i busstrafiken. Arrangemanget äger rum i Karlstad, Kristinehamn, Arvika, Sunne, Torsby, Hagfors, Filipstad och Årjäng.

Syftet med dagen är att sprida information om hur viktigt det är att alla, både resenärer och förare, bidrar till att bussresan blir så säker som möjligt. Till exempel genom att ha säkerhetsbältet på sig eller genom att bära reflex.

Det här är tredje gången vi arrangerar en liknande dag. Första gången var på Karlstads busstation i september förra året och andra gången var i Kristinehamn i december. Nu har arrangemanget växt stort och i år satsar vi på konceptet på åtta platser (plus ombord på linje 801) på en och samma dag!
Under dagen har vi erbjudandet ”Ladda för 300 kronor – få 50 kronor extra”. Erbjudandet gäller enbart denna dag, vid försäljning ombord på uppställd buss.

 

Här är schemat för arrangemanget:

• Karlstads busstation, kl 09.30 – 18.00
• Kristinehamns resecentrum, kl 10.00 – 17.30
• Filipstad busstation, kl 13.00 – 15.00
• Arvika busstation, kl 14.00 – 17.00
• Sunne resecentrum, kl 13.00 – 16.30
• Torsby resecentrum, kl 14.00 – 16.00
• Hagfors busstation, kl 13.30 – 17.00
• Årjängs busstation, kl 12.00 – 15.00.