Bytespunkten på Jonsbol invigd

Publicerad

Nu är den färdig, vår nya bytespunkt på Jonsbol, Hammarö. I dag, den 12 december, var det dags för invigning. På söndag tas den i bruk samtidigt som vi byter våra tidtabeller.

Vad är en bytespunkt?

En bytespunkt är en plats där resenären kan välja mellan olika linjer i kollektivtrafiken. Med begreppet bytespunkt menas en plats där det finns tid i tidtabellen för byten mellan olika fordon. Den är anpassad för personer med funktionsnedsättning inom rörelse, syn eller hörsel. Här kan man köpa biljett i automat och få realtidsinformation. Resenären kan också parkera din cykel under tak och det finns bilparkering.

– För att öka resenärernas trivsel spelar vi musik i högtalare på bytespunkten, säger Värmlandstrafiks vd Lars Bull.

I Värmlandstrafiks verksamhet är resecentrum, busstationer och tågstationer i kommunhuvudorter utsedda till bytespunkter och därutöver tåghållplatser och utpekade bytespunkter för busstrafiken, utanför kommunhuvudorter.

Vad kostar det och när byggs den?

Bytespunkten i Jonsbol är en investering på cirka 8 miljoner kronor. Den tas i bruk på söndag, när vi byter våra tidtabeller. Investeringen fördelas mellan Hammarö kommun, 50 procent, och projektet Full Koll 2, 50 procent. Bakom projektet står Värmlandstrafik, Region Värmland och Trafikverket som har ansökt om och fått medfinansiering från EU. Värmlandstrafik är projektägare och byggherre. Entreprenör är NCC Roads AB. Objektet övertas av Hammarö kommun efter godkänd slutbesiktning. Avtal om skötsel och underhåll träffas mellan Hammarö kommun och Värmlandstrafik.

Hittills har investeringar i kollektivtrafikens infrastruktur för över 60 miljoner kronor genomförts i Värmland de senaste fyra åren, genom liknande typer av samarbete, med Värmlandstrafik som initiativtagare och samordnare. Dessa investeringar tillkommer utöver en grundnivå på cirka 10 miljoner kronor per år i kollektivtrafikens infrastruktur.

Hur fungerar det? Vad är ”Park and ride”?

Vid bytespunkten Jonsbol möts alla linjer i 900-systemet, dvs Hammarötrafiken. Dels de fasta linjerna 900, 901, 902, 904, 911, 913 och dels de anropsstyrda linjerna 911, 912, 913 och 914. Här kan du som resenär byta linje och färdriktning eller färdmedel.

Du kan också använda bytespunkten om du ska byta mellan länsfärdtjänst/sjukresa och ordinarie linjetrafik.

Bytespunkten är även tänkt att stimulera ”park and ride”, att du parkerar bilen kostnadsfritt och tar bussen sista biten in till Karlstad. Det kan vara ett attraktivt alternativ för dig som pendlar varje dag in från Hammarös ytterområden via Lövnäsleden. Bilparkeringen är utformad så att den kan utökas om efterfrågan ökar.

Att cykla från närliggande områden och byta från cykel till buss och vice versa fungerar naturligtvis också bra.

Invigning_Jonsbol_141212

Jonsbol