Bygge av ny centrumhållplats i Skoghalls centrum påverkar trafiken från och med 1 augusti 2018

Publicerad

Under hösten 2018 (1 augusti – 31 december) bygger Hammarö kommun en ny centrumhållplats i Skoghalls centrum.

Under perioden så kommer linje 900, 902 och 904 ha en annan körväg. Bussarna kommer att köra sträckan Badhusgatan – Åråsvägen – Industrileden – Mörmovägen och omvänt. Denna omväg kommer att påverka restiden med några minuter.

Bussarna kommer att stanna vid två tillfälliga hållplatser, den ena innan fotbollsplanerna (vid allén) och den andra vid värmeverket.