Bussen invigde nytt resecentrum i Kil

Publicerad
Värmlandstrafiks vice ordförande Hans Eriksson håller invigningsbandet framför en Värmlandstrafiksbuss.
Värmlandstrafiks vice ordförande Hans Eriksson hade invigningsbandet i ett stadigt grepp när bussen bröt det blågula bandet.

En gul Värmlandstrafikbuss invigde Kils nya resecentrum när den körde igenom det blågula bandet.
Därmed invigdes resecentret i direkt anslutning till järnvägsstationen i Kil.

Byggnationerna av Kils nya resecentrum har pågått sedan våren 2016.
Resecentrum ska underlätta pendlandet till och från Kil. Det ska också göra det säkrare att cykla och gå i Kils centrum.

Nu invigdes Etapp 1 (bussomstigningen, områden vid stationsplan och öster om station) där NCC har ansvarat för byggnationerna. För kostnaden på totalt 15, 4 miljoner kronor står Kils kommun för 10, 5 miljoner och Värmlandstrafik för 4,9 miljoner.

Etapp 2 pågår fortfarande och omfattar området väster om stationen och är delvis klart, men framför station återstår en del jobb. Totalt handlar det om 12 500 kvadratmeter belagda ytor varav 800 kvadratmeter har fått markvärme.

Hans Eriksson, vice ordförande i Värmlandstrafiks styrelse samt Värmlandstrafiks busschef, Sören Olsson, fanns på plats vid invigningen och Eriksson påpekade i sitt tal  att pendlarkommunen Kil nu fått ett modernt och funktionellt resecentrum.

För Kils kommun talade Rita Gunnarsson (S), ordförande i kommunfullmäktige samt ordförande för Kilsbostäders styrelse (Kilsbostäder äger delar av den mark som torgytan innefattar) och Berndt Björkman (C), ordförande i tekniska nämnden.

Berndt Björkman och Hans Eriksson höll det blågula bandet i varsin ände samtidigt som bussföraren Nina Lindblom såg till att inviga resecentret genom att ”klippa” bandet med bussen.

Invigningen av resecentrum är också startskottet för etapp tre av centrumutvecklingen i Kil: skapandet av en ny torgyta.

Bernt Björkman, Hans Eriksson och Rita Gunnarsson vid invigningen.
Bernt Björkman, ordförande i Tekniska nämnden i Kil, Värmlandstrafiks vice ordförande Hans Eriksson och Rita Gunnarsson, ordförande i kommunfullmäktige och ordförande i Kilsbostäders stryrelse talade i samband med invigningen.