Ombord

På våra bussar kan du betala med reskassa på vårt Värmlandskort eller med bankkort. Betalar du med reskassa får du rabatt på din enkelbiljett. Du kan inte betala med kontanter på våra bussar.

På våra tåg kan du betala med bankkort och Swish. Det går däremot inte att betala med reskassa eller kontanter på tåget. Biljetter köpta ombord på tåget har tågoperatören Vys priser.

Vill du betala med reskassa rekommenderar vi att du köper din enkelbiljett innan du går ombord.

Det här gäller för betalning på anropsstyrd trafik

Det här gäller för betalning för färdtjänstresor 

 

I förväg

Köp gärna din biljett i förväg i vår mobilapp, på något av våra försäljningsställen eller i våra biljettautomater. Köp med reskassa och mobilapp ger rabatt.