Våra biljetter och kort på tåg

Det är tre olika bolag som kör tågtrafik i Värmland; Vy som kör för Värmlandstrafik och SJ och Tågab som kör kommersiell trafik.

Ombord på de tåg som Vy kör gäller Värmlandstrafiks enkelbiljetter köpta innan avgång och samtliga periodladdningar. Tågvärdarna har utrustning för att läsa Värmlandskort och aktivera vilande periodladdningar. Det är Vys egna priser som gäller vid köp av enkelbiljett ombord på tåget och man betalar med bankkort eller Swish. Det går inte att betala enkelbiljetten ombord med reskassa eller kontanter. Vys egna enkelbiljetter och flexbiljetter gäller på de sträckor som Vy kör. Vys pendlarkort gäller inte på sträckor inom Värmland.

På SJs och Tågabs tåg gäller oftast* SJs priser och resevillkor. Värmlandstrafiks periodladdningar med länsgiltighet gäller. Tågvärdarna har inte utrustning att läsa våra resekort och därför behöver periodladdning på Värmlandskortet kombineras med ett aktiveringskvitto för att styrka giltigheten. Kvittots kortnummer måste stämma överens med kortet.

Tänk på att underlätta för tågvärden och snabba på viseringen genom att vika aktiveringskvittot och förvara det på sådant sätt att det är lätt att läsa kortnummer, biljettyp och giltighetstid utan att behöva plocka ut det ur plastfickan.

*På SJs tåg Karlstad-Åmål gäller andra regler. Läs mer nedan.

Charlottenberg – Karlstad – Degerfors

Vy kör
Värmlandstrafiks enkelbiljetter och periodladdningar gäller ombord. Våra periodladdningar gäller som delbetalning för resor inom Värmland. För resor bortom Degerfors och bortom Charlottenberg gäller inte våra periodladdningar som delbetalning.

Vys priser gäller vid köp av enkelbiljett ombord på tåget. Du betalar med bankkort eller Swish. Vill du betala med reskassa rekommenderar vi att du köper din enkelbiljett hos försäljningsställe eller i automat innan du går ombord. Smidigaste alternativet är dock enkelbiljett köpt i vår app som ger samma rabatt som reskassa.

Vys egna enkelbiljetter och flexbiljetter gäller på Vys tåg. Vys pendlarkort gäller inte.

SJ och Tågab kör
Värmlandstrafiks länsladdning, 24- och 72-timmarsladdning för länet, Terminsbiljett skolungdom för länet (från 12 december), Halvår skolungdom och ungdom för länet (från 12 december), gymnasiebiljett, provåkarkort, nyinflyttadkort och Länskort Plus gäller. Pendlar Plus-laddning gäller till Kongsvinger och Hallsberg/Laxå. Periodladdningsresenärer hänvisas till vagn 4 och gäller i mån av plats. Ingen platsreservation.
Resenären visar kvitto på giltig laddning. Kvittots kortnummer måste stämma överens med kortet.

Inga periodladdningar gäller på tåg nummer 620 Karlstad-Degerfors och nummer 643 Hallsberg-Karlstad.
Flex 10/60 gäller inte.

Periodladdningarna gäller inte som delbetalning.

Karlstad-Åmål

SJ och Tågab kör
Värmlandstrafiks enkelbiljetter och samtliga periodladdningar giltiga på sträckan (Kristinehamn*-)Karlstad – Åmål gäller. Enkelbiljetten köps innan ombordstigning i appen, hos ombud eller i automat. Ingen biljettförsäljning ombord.

De här periodladdningarna gäller:
– röda och blå periodladdningar, tvåfärgskombinationer där röd eller blå ingår, länsladdning
– röda och blå Flex 10/60, tvåfärgs Flex 10/60 där röd eller blå ingår, , Flex 10/60 län
– (från 12 december 2021) Terminsbiljett för skolungdom med giltighet för rött eller blått område, tvåfärgs där röd eller blå ingår eller med länsgiltighet
– (från 12 december 2021) Halvår för skolungdom eller ungdom med giltighet för rött eller blått område, tvåfärgs där röd eller blå ingår eller med länsgiltighet
– Pendlar Plus,
– Sommarkortet,
– 24- och 72-timmarsladdning för länet,
– gymnasiebiljett, praktikpass, grundskolebiljett för rött eller blått område,
– 5-timmars, provåkarkort och nyinflyttadkort.

Biljetterna och periodladdningarna kan även användas som delbetalning och kombineras med SJs enkelbiljetter och med Västtrafiks biljetter för zon C, zon BC och zon ABC till/från Åmål på sträckan Karlstad-Göteborg. Om man vill kombinera olika färdbevis ska samtliga biljetter för resan ska vara köpta innan ombordstigning och visas upp för tågvärden.

Skolkortsprodukter (grundskole-, gymnasieladdning och praktikpass) gäller inte som delbetalning.

* Följande avgångar är förlängda till Kristinehamn: Måndag-fredag nr 351 Kristinehamn-Karlstad, måndag-fredag och söndag nr 372 Kristinehamn-Karlstad, lördag nr 359 Kristinehamn-Karlstad och nr 376 Karlstad-Kristinehamn och söndagar nr 363 Kristinehamn-Karlstad.

Karlstad-Torsby

Vy kör
Värmlandstrafiks enkelbiljetter och periodladdningar gäller. Det är Vys priser som gäller vid köp av enkelbiljett ombord på tåget. Du betalar med bankkort eller Swish. Vys flexbiljetter gäller. Vys pendlarkort gäller inte.

Enkelbiljett köpt i vår app ger samma rabatt som reskassa. Vill du betala med reskassa rekommenderar vi att du köper din enkelbiljett hos försäljningsställe eller i automat innan du går ombord.


Skriv ut sida