Tätortsbiljett

Tätort Arvika, Kristinehamn, Säffle och Torsby

Finns med giltighet för 24 timmar, 72 timmar, 14, 30 och 365 dagar och för ålderskategorierna vuxen, ungdom och skolungdom, senior och student.

Biljetten gäller på:

  • Värmlandstrafiks tätortsbussar och regionbussar i respektive tätortszon.
  • Anropsstyrda turer i tätortstrafiken, om du visar upp aktiveringskvitto.

Vilka hållplatser som ingår i respektive tätortszon kan du se på den här kartan. Zonerna kommer fram när du väljer Biljettzoner i kartans meny.

Hammarö – stadstrafiken i Karlstad

Finns med giltighet för 24 timmar, 72 timmar, 14, 30 och 365 dagar och för vuxen, ungdom och skolungdom, senior och student.

Biljetten gäller på:

  • Värmlandstrafiks bussar i Hammarö kommun och stadstrafiken i Karlstad.
  • Vys tåg på sträckan Karlstad-Välsviken.
  • Båtbussar (undantaget båtbusslinje 92).

I Hammarö-Karlstads tätortszon ingår även Alster, Skattkärr, Skåre och Vallargärdet. Här hittar du en karta med gränshållplatser för zonen.


Skriv ut sida