Tätortsladdning

Tätort Arvika, Kristinehamn, Säffle och Torsby

Finns som 14, 30 och 365 dagars laddning. Vuxen, ungdom och skolungdom.

Laddningen gäller på:

  • Värmlandstrafiks tätortsbussar och regionbussar i respektive tätortszon.
  • Anropsstyrda turer i tätortstrafiken, om du visar upp aktiveringskvitto.

Vilka hållplatser som ingår i respektive tätortszon kan du se på den här kartan. Zonerna kommer fram när du väljer Biljettzoner i kartans meny.

Tätort Hammarö-Karlstad

Finns som 14, 30 och 365 dagars laddning. Vuxen, ungdom och skolungdom.

Laddningen gäller på:

  • Värmlandstrafiks bussar i Hammarö kommun och i Karlstad tätort.
  • Vys tåg på sträckan Karlstad-Välsviken.
  • Karlstadsbuss bussar och båtbussar (undantaget båtbusslinje 92).

I Hammarö-Karlstads tätortszon zon 21 ingår även Alster, Skattkärr, Skåre och Vallargärdet. Här hittar du en karta med gränshållplatser för zon 21


Skriv ut sida