Tätortsladdning

Tätort Arvika, Kristinehamn, Säffle och Torsby

Finns som 14, 30 och 365 dagars laddning. Vuxen, ungdom och skolungdom.

Laddningen gäller på:

  • Värmlandstrafiks tätortsbussar och länsbussar i respektive tätortszon.
  • Anropsstyrda turer i tätortstrafiken, om du visar upp aktiveringskvitto.

Tätort Hammarö-Karlstad

Finns som 14, 30 och 365 dagars laddning. Vuxen, ungdom och skolungdom.

Laddningen gäller på:

  • Värmlandstrafiks bussar i Hammarö kommun och i Karlstad tätort.
  • Värmlandstrafiks tåg på sträckan Karlstad-Välsviken.
  • Karlstadsbuss bussar och båtbussar (undantaget båtbusslinje 92).

I Hammarö-Karlstads tätortszon ingår även Alster, Skattkärr, Skåre och Vallargärdet.


Skriv ut sida