Tätortsladdning

Tätort Arvika, Kristinehamn, Säffle och Torsby

Finns med giltighet för 24 timmar, 72 timmar, 14, 30 och 365 dagar. Vuxen, ungdom och skolungdom. Från 12 december 2021 även senior och student.

Laddningen gäller på:

  • Värmlandstrafiks tätortsbussar och regionbussar i respektive tätortszon.
  • Anropsstyrda turer i tätortstrafiken, om du visar upp aktiveringskvitto.

Vilka hållplatser som ingår i respektive tätortszon kan du se på den här kartan. Zonerna kommer fram när du väljer Biljettzoner i kartans meny.

Tätort Hammarö-Karlstad

Finns med giltighet för 24 timmar, 72 timmar, 14, 30 och 365 dagar. Vuxen, ungdom och skolungdom. Från 12 december 2021 även senior och student.

Laddningen gäller på:

  • Värmlandstrafiks bussar i Hammarö kommun och i Karlstad tätort.
  • Vys tåg på sträckan Karlstad-Välsviken.
  • Karlstadsbuss bussar och båtbussar (undantaget båtbusslinje 92).

I Hammarö-Karlstads tätortszon  ingår även Alster, Skattkärr, Skåre och Vallargärdet. Här hittar du en karta med gränshållplatser för zonen.


Skriv ut sida