Mer om periodladdningar

Åldersgränser för våra periodladdningar

Barn. Två barn under 7 år reser gratis med betalande resenär. Är det fler barn i sällskapet betalar de skolungdomspris för sin enkelbiljett.
Skolungdom räknas du som från 7 år till den dag du fyller 20 år.
Ungdom är du till den dag du fyller 26 år.
Vuxen är du från dagen du fyller 26 år.

På periodladdningarna Flex 10/60 och Sommarkortet har vi även student- och seniorrabatt:

Senior 65 – år. Gäller även personer med Försäkringskassans förmånsintyg. Åldern ska kunna styrkas med legitimation.
Student. Läser på en studiemedelsberättigad utbildning på universitet, högskola eller annan vuxenutbildning, med en studietakt på minst 75 % över minst 10 sammanhängande veckor under en termin. Giltig studentlegitimation och ID ska kunna visas upp.

För periodladdning är det din ålder när periodens giltighet startar som avgör. Exempel: Anna startar en 30-dagars period med skolungdomsrabatt den 5 oktober. Den 12 oktober fyller hon 20 år men hon får resa klart på sin påbörjade period.

För årsladdning är det din ålder när årsladdningens giltighet startar som avgör. Exempel: Olle startar en årsperiod med skolungdomsrabatt i oktober. I november fyller han 20 år men han får resa klart på sin påbörjade årsperiod.

Hur gäller periodladdningar på tågen?

Alla periodladdningar gäller inom sitt respektive område på våra tåg (som Vy kör). Tågvärden har utrustning att läsa Värmlandskort så du behöver inte ha aktiveringskvitto med dig.

För att kunna resa med SJ:s och Tågabs tåg inom länet behöver du oftast länsladdning (tre färger) eller Pendlar Plus. Visa upp aktiveringskvittot för tågvärden. Det är viktigt att kortnumret på kvittot stämmer med numret på Värmlandskortet. Läs mer här: Våra biljetter och kort på tåg.

Vilande och aktiverad period

Våra periodladdningar är oftast vilande när de hamnar på ditt Värmlandskort. När du vill aktivera din period håller du kortet mot en kortläsare och svara ja på frågan om du vill aktivera. Då tickar giltigheten igång. Kortläsare finns ombord på bussen, vid våra försäljningsställen och i automaterna.

Periodladdning gäller från och med det klockslag den aktiveras och till samma klockslag 14, 30 eller 365 dagar senare.

Delbetalning

Du kan använda din periodladdning som delbetalning om du ska åka utanför det område som kortet gäller för, när du åker med Värmlandstrafiks bussar och tåg på sträckor inom Värmland. Till exempel kan du använda Grön period som delbetalning om du ska åka mellan Sunne och Karlstad. Du betalar då för resan till Karlstad från första hållplats utanför det gröna området.

Det går också att kombinera två periodladdningar som gäller varsin del på en sträcka.

När det gäller resor över länsgränsen gäller för det allra mesta våra periodladdningar inte som delbetalning. Det finns dock ett undantag vid resor med SJs och Tågabs tåg på sträckan Karlstad-Göteborg. Läs mer om det på sidan Våra biljetter och kort på tåg.

Laddningen är opersonlig

En periodladdning är opersonlig och kan användas av flera personer, fast bara en person per tur. En vuxen kan inte åka på periodladdning för ungdom eller skolungdom. En ungdom kan inte åka på periodladdning för skolungdom.

Priser

Aktuella priser kan du se  i prislistan.

Var köper jag periodladdning?

Se våra köpkanaler här.

Utanför länet

Du kan åka på din periodladdning till och från de här orterna utanför Värmlands län: Malung, Hällefors, Karlskoga, Degerfors, Gullspång och Åmål.

Pendlar Plus är vår generösaste laddning. Med den kan du åka både till  Malung och Åmål och även i hela Örebro län.

Vi har överenskommelser med Dalatrafik, Länstrafiken Örebro och Västtrafik om att våra periodladdningar ska gälla på några av deras linjer. Likaså gäller en del av deras periodkort på vår trafik.

Andras periodkort i vår trafik

Hur gäller de olika laddningarna?


Skriv ut sida