Våra allmänna köpvillkor

Här är de regler som gäller när du köper Värmlandstrafiks biljetter, laddningar och kort.

Ditt ansvar som kund vid köpet

Det är viktigt att du:
1. tar reda på Värmlandstrafiks åldersgränser för vuxen, ungdom och skolungdom.
2. tar reda på vilken biljett som motsvarar dina resebehov.
3. när du köpt din biljett, ser till att den stämmer med punkt 1 och 2.

Åldersregler

Enkelbiljett

Barn
Person som inte fyllt 7 år. Två barn under 7 år åker gratis med betalande resenär, som är gammal nog att kunna ansvara för barnet eller barnen som medföljer. Är det fler än två barn i sällskapet betalar de skolungdomspris för sin enkelbiljett.
Barn under 5 år får inte åka ensamma.

Skolungdom 
Från 7 år till den dag du fyller 20 år.

Ungdom 
Från 20 år till den dag du fyller 26 år.

Vuxen
Den dag du fyller 26 år.

Periodladdning

Din ålder när periodladdningens giltighet startar avgör.
Exempel: Anna startar en 30-dagars period med skolungdomsrabatt den 5 oktober. Den 6 oktober fyller hon 20 år men hon får resa klart på sin påbörjade period.

Årsladdning

Din ålder när årsladdningens giltighet startar avgör.
Exempel: Olle startar en årsladdning med skolungdomsrabatt i oktober. I november fyller han 20 år  men han får resa klart på sin påbörjade årsladdning.

Kortämne Värmlandskort

Kortämnet kostar 30 kr. Om du lämnar tillbaka ett Värmlandskort betalar vi inte tillbaka kortkostnaden.Köpvillkor för vår webbshop

Läs mer om vilka villkor som gäller i vår webbshop.

Registrering av Värmlandskort

I första hand är det du själv som kortägare som registrerar ditt Värmlandskort i vår webbshop.  Om du inte har tillgång till dator, finns möjlighet att få hjälp med registrering, hos vårt kundcenter vid busstation i Karlstad.

Värmlandstrafik hanterar dina personuppgifter enligt PUL och upprätthåller tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter. Du har rätt att få information om behandlingen av dina personuppgifter och att begära att felaktiga uppgifter rättas. Om du har önskemål om information eller att en uppgift rättas kan du kontakta Värmlandstrafik på adressen: Värmlandstrafik AB, Tallbacksvägen 2, 684 30 Munkfors.

Spärrning av borttappat eller stulet Värmlandskort

Borttappat eller stulet Värmlandskort spärrar du själv i webbshopen. Det går också bra att kontakta Värmlandstrafiks kundcenter om du behöver hjälp att spärra det registrerade kortnumret. Det går inte att spärra oregistrerade Värmlandskort.

Häva spärr av Värmlandskort

Det går inte att häva spärrning av ett Värmlandskort.

Upphittade Värmlandskort

Upphittade Värmlandskort lämnas in till närmaste Värmlandstrafiks försäljningsställe, till bussförare eller tågvärd för vidare befordran till vårt kundcenter vid busstationen i Karlstad. Kundcenter kontaktar kortägaren, om han eller hon finns i kortregistret.

Tappa bort-garanti

Du som har registrerat ditt Värmlandskort kan, efter att ha spärrat kortnumret och pratat med kundcenter, inom tre till fem dagar få innehållet från det spärrade kortet överflyttat till nytt kort. Tänk på att aktiverade perioders giltighet rullar på och inte får ett uppehåll när kortet spärras. Det nya kortet skickas till den adress som du angav vid registrering av kortet. Under tiden du väntar på ditt nya kort betalar du dina resor på annat sätt. Det går också bra att, efter överenskommelse, hämta det nya kortet hos kundcenter på busstation i Karlstad. När du hämtar kortet måste du kunna legitimera dig. Skaffar du själv ett nytt Värmlandskort att resa på under handläggningstiden kan vi föra över innehållet från det spärrade kortet dit istället för att vi ska göra ännu ett nytt kort.

Tappa bort-garantin gäller inte för oregistrerade Värmlandskort.

Innehåll på Värmlandskortet

På kortet finns plats att lagra reskassa och två perioder eller e-biljetter, vilande eller aktiverade. Innehållet på kortet finns kvar två år efter sista användning eller laddning. Sedan tillfaller värdet Värmlandstrafik.

Trasigt Värmlandskort

Se under rubriken Fel och reklamationer.

Presentkort

Presentkort

Värmlandstrafiks presentkort använder vi i första hand som ersättning vid resegarantiärenden. De kan lösas in på kundcenter, hos alla försäljningsställen och på Värmlandstrafiks bussar och tåg. Du kan inte lösa in presentkortet mot kontanter och inga kontanter betalas ut som växel tillbaka. Ombord på buss kan du använda presentkorten som betalning eller delbetalning vid köp av enkelbiljetter eller vid laddning av reskassa. På tåg kan presentkort enbart användas till att köpa enkelbiljetter till fullpris. På våra försäljningsställen kan du betala eller delbetala enkelbiljetter, laddning av reskassa eller period med ditt presentkort. Presentkorten gäller ett år från utskriftsdatum om inte annat anges.

Återköp och byten

Återköp och byten hjälper vi till med på Värmlandstrafiks försäljningsställen. Det går inte att återköpa eller byta biljetter ombord på Värmlandstrafiks bussar eller tåg. Vi kan bara återköpa reskassa eller period om du har registrerat ditt Värmlandskort. Vid återköp kontrollerar vi kortnumret mot registrerade uppgifter, för din säkerhets skull.

Enkelbiljett

Vi återköper eller byter inte enkelbiljetter. (Undantag vid felköp, se Fel och reklamationer).

Förköpsbiljett

Vi återköper eller byter inte förköpsbiljetter. (Undantag vid felköp, se Fel och reklamationer).

Reskassa

Återköp gäller endast för registrerat kort. Vid återköp kontrollerar vi kortnumret mot registrerade uppgifter. Du behöver kunna legitimera dig. Beloppet på reskassan betalar vi tillbaka via girering till bankkonto. Vi betalar inte tillbaka avgiften för kortämnet.

14-dagars och 30-dagars period som inte aktiverats

Återköp gäller endast för registrerat kort. Vid återköp kontrollerar vi kortnumret mot registrerade uppgifter. En oaktiverad period på Värmlandskort återköper vi till fullt värde. Värdet av perioden ersätter vi i första hand i form av reskassa till Värmlandskort. Om du inte vill ha kvar Värmlandskortet tar vi in kortet, men vi betalar inte tillbaka kostnaden för kortämnet. Vi återbetalar värdet av perioden via girering till bankkonto.

Aktiverat 14- eller 30-dagars period

Vi återköper eller byter en aktiverad period de 3 första dagarna. Sedan går det inte att byta eller återköpa en aktiverad period.

Årsladdning

Vid återköp av årsladdning mister du rabatten. Det innebär att efter 305 dagar (10 månader) är årsladdningens värde förbrukat. Du får tillbaka restvärdet i form av reskassa på Värmlandskort eller via girering till bankkonto.
Vid byte till årsladdning av annan typ (fler eller färre färger) avslutas nuvarande årsperiod och restvärdet används till att köpa ny årsladdning. Om den nya produkten är billigare betalar vi tillbaka mellanskillnaden i form av reskassa till Värmlandskort eller via girering till bankkonto.

Pausa årsladdning

Det går inte att göra paus i en årsperiod. I sådana fall avbryter vi perioden och återbetalar restvärdet.
Du mister årsladdningsrabatten.

Årsladdning via arbetsgivare

Återköp och byten: restvärdet betalas via kreditfaktura till arbetsgivaren.

Fel och reklamationer

Fel vid köp i automat

Om du av misstag köpt fel biljett (till exempel fel sträcka eller fel ålderskategori) i en av våra automater hjälper Värmlandstrafiks kundcenter och kundserviceställen till. Våra kundcenter finns på Karlstads busstation och Centralsjukhuset. Kundserviceställen är Arvika Resecentrum och Biljettbutiken i Kristinehamn.

Fel vid köp i webbshop

Om du av misstag köpt fel sorts period i vår webbshop hjälper Värmlandstrafiks kundcenter och kundserviceställen (se ovan) till.

Annullering av felaktig enkelbiljett eller periodladdning

Det går att annullera en period eller en enkelbiljett som blivit fel utslagen (till exempel fel sträcka eller fel ålderskategori) i biljettmaskinen på bussen eller försäljningsstället om det görs inom 5 minuter från att biljetten såldes. Detta gäller såväl om biljetten betalats med bankkort som med reskassa från Värmlandskort.

Fel växel

Om du av misstag får fel växel tillbaka ansvarar försäljningsombudet eller entreprenören för att utreda frågan.

Trasigt Värmlandskort

Om Värmlandskortet inte går att läsa ombord på bussen får du lösa enkelbiljett för resan och betala med bankkort eller mobilbiljett. Ta sedan med dig ditt trasiga kort till Värmlandstrafiks försäljningsställe. Du får då ett nytt Värmlandskort laddat med en ersättningsperiod som gäller för resor i 3 dagar. På försäljningsstället får du fylla i en blankett med kontaktuppgifter, kortnummer och vad som finns på det trasiga kortet. Inom tre dagar skickas det trasiga kortets innehåll ut till det nya kortets nummer i systemet och laddas när du håller kortet mot en kortläsare på buss, försäljningsställe eller automat.

Ingen kompensation för följdkostnader

I de fall det av tekniska skäl inte går att ladda biljetten till Värmlandskortet enligt gällande köpvillkor, utgår ingen kompensation för följdkostnader, exempelvis för att du missar ett viktigt möte, en långväga resa eller går miste om arbetsinkomst.