Köpvillkor för webbshopen

Följande villkor tillämpas för köp av Värmlandstrafiks laddning av reskassa och perioder via webbshopen på www.varmlandstrafik.se.

Säkerhet kring personuppgifter

Värmlandstrafik är ansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar i samband med beställning och betalning av Värmlandstrafiks produkter som vi säljer i webbshopen.

De personuppgifter som du lämnar för dig och, i förkommande fall, ditt barn, såsom namn, adress, postnummer, telefonnummer, e-postadress och uppgift om bank används för att kunna bekräfta ditt köp och genomföra försäljningen av biljetter till dig via Värmlandstrafiks webbplats.

Du måste enligt lag ha fyllt 18 år för att handla elektroniskt via Internet, enligt
Föräldrabalken, samt 2 kap 6§ 2 st Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59).
Denna lag gäller även för köp av Värmlandstrafiks produkter i webbshopen.

Värmlandstrafik hanterar personuppgifterna enligt PUL och upprätthåller
tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter.
Du har rätt att få information om behandlingen av dina personuppgifter samt att
begära att felaktiga uppgifter rättas. Om du har önskemål om information eller att
en uppgift rättas kan du kontakta Värmlandstrafik på adress: Tallbacksvägen 2,
684 30 Munkfors.

Betalning

Priserna på våra produkter anges i SEK och inkluderar moms. Vi förbehåller oss
rätten att ändra priserna i webbshopen utan föregående avisering.

Betalning med bankkort

Du kan betala med VISA och Mastercard/Eurocard, vi tar inte emot betalningar
med American Express eller Diners club. För hantering av kontouppgifter och
kortbetalning använder vi Nets Sweden som vår betalningspartner.

Leveranstid

Om du laddar ditt Värmlandskort genom webbshopen innan kl 18.00 så kan du
använda den köpta produkten morgonen efter.

Bekräftelse

Så snart betalningen godkänts visas en bekräftelse på din skärm. Vi skickar även
en bekräftelse till den e-postadress du har uppgett vid beställningen.

Ingen kompensation för följdkostnader

I de fall vi av tekniska skäl inte kan uppfylla leveranstiden av biljetten till
Värmlandskortet enligt gällande köpvillkor, utgår ingen kompensation för
följdkostnader, exempelvis för att du missar ett viktigt möte, en långväga resa
eller går miste om arbetsinkomst.

Ångerrätt

Lagstadgad ångerrätt, enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59), är inte
tillämplig på avtal som avser transporter varför köp av biljetter genom vår
webbshop egentligen inte medför någon ångerrätt. Men vi väljer ändå att ha
samma återköps- och bytesregler i alla våra försäljningskanaler. Se länk till våra
allmänna köpvillkor nedan.

Missbruk

Värmlandstrafik kan komma att blockera person från vidare användning av
denna tjänst om tjänsten missbrukas.

Avtal

Om du genomför ett köp godkänner du samtidigt att Värmlandstrafik registrerar
uppgifterna du lämnar i de formulär som förekommer på Värmlandstrafiks
webbplats.