Köpvillkor för våra mobilbiljetter

1. Biljettkategorier

Skolungdom – person som fyllt sju (7) år men inte fyllt tjugo (20) år.
Ungdom – person som fyllt tjugo (20) år men inte fyllt tjugosex (26) år.
Vuxen – person som fyllt tjugosex (26) år.

2. Betalningsalternativ

2.1 Betalning med VISA/MasterCard

För att kunna betala med kort behöver du ett konto- eller bankkort med VISA eller MasterCard. Din beställning skickas via en betalväxel till kortutgivaren. Betalningen dras från ditt kortkonto/kontokredit på samma sätt som när du betalar med kortet i butik. Vår betalväxel är PCI-licensierad och följer den sekretess och säkerhet som krävs för denna licensering.

2.2 Betalning per faktura

För att kunna betala per faktura (Klarna) måste du registrera dig genom att ange ditt mobiltelefonnummer. Mer information om denna tjänst kan du läsa i samband med registrering.

2.3 Betalning med företagskonto

För att kunna betala med företagskonto måste din arbetsgivare ha ett avtal med Värmlandstrafik för denna tjänst. Därefter måste arbetsgivaren godkänna dig som användare av tjänsten.

2.4 Betalning med Swish

För att kunna betala med Swish måste du ha Swishappen och Mobilt Bank-ID nedladdade till din mobiltelefon.

3. Fördröjning av biljettleverans

Normalt sett ska du få din biljett inom en minut efter genomförd betalning. Dröjer det ändå innan du får din biljett beror det oftast på något problem hos din mobiloperatör. Det kan handla om att det just för stunden är något fel på mobilnätet eller att du inte har någon täckning just när biljetten ska distribueras. Värmlandstrafik återbetalar försenade mobilbiljetter om du ringer till vår kundtjänst inom 30 dagar från biljettköpet. Du når dem på telefonnummer 0771-32 32 00.

4. Övriga kostnader och avgifter

Värmlandstrafik debiterar inga ytterligare avgifter utöver själva biljettkostnaden. Förfrågningar gällande eventuella kostnader för den datatrafik som användning av denna tjänst innebär, hänvisas i första hand till din mobiloperatör.

5. Giltigt färdbevis

Värmlandstrafik har rätt att när som helst under en resa kontrollera att du har ett giltigt färdbevis. Du är vid en kontroll skyldig att för kontrollant visa upp, eller lämna över, giltigt färdbevis tillsammans med eventuella kompletterande handlingar till exempel ID. Om ditt giltiga färdbevis är distribuerat till en mobiltelefon är du skyldig att se till att den är påslagen och innehar en läsduglig skärm samt tillfälligt överlämna den till kontrollant, om denne bedömer det som nödvändigt för att kunna utföra kontrollen. Missbruk av färdbevis är straffbart enligt lag och kan leda till omhändertagande eller indragning av färdbeviset samt tilläggsavgift. Den som inte kan visa giltigt färdbevis vid kontroll, ska, enligt lag (SFS 1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik, betala en tilläggsavgift om för närvarande 800 kronor.

6. Resenärsvillkor

Mer information om Värmlandstrafiks resevillkor hittar du på www.varmlandstrafik.se.

7. Ångerrätt/Reklamation

Lagstadgad ångerrätt, enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59), är inte tillämplig på avtal som avser transporter. Köp av biljett till mobiltelefon medför därför inte någon ångerrätt. Reklamationer vid fel och förseningar görs skriftligen senast 14 dagar efter din resa till adressuppgifterna i slutet av denna text.

8. Säkerhet kring personuppgifter

Värmlandstrafik är ansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar i samband med registrering av ditt bankkort. Det kort eller fakturakonto du registrerar skall vara ditt personligen om inte överenskommelse gjorts med förmyndare eller förälder att nyttja dennes kort eller fakturakonto. Värmlandstrafik upprätthåller tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter. Du har rätt att få information om behandlingen av dina personuppgifter samt att begära att felaktiga uppgifter rättas. Om du har önskemål om information eller att en uppgift rättas kan du kontakta Värmlandstrafik på kontaktuppgifterna i slutet av denna text.

9. Tvist

Tvist med anledning av dessa villkor skall avgöras enligt svensk rätt och vid svensk allmän domstol. Vid tvist med privatperson följer Värmlandstrafik Allmänna Reklamationsnämndens (ARN:s) rekommendationer.

Värmlandstrafik AB
Tallbacksvägen 2
684 30 Munkfors
Tel: 0771-32 32 00
E-post: info@varmlandstrafik.se
www.varmlandstrafik.se
Organisationsnummer 556206-4641