Priser enkelbiljetter

Enkelbiljett och förköpsbiljett

OBS! För närvarande går det inte att köpa biljett eller ladda kort ombord på våra bussar. Läs mer härhttps://www.varmlandstrafik.se/resa/coronainformation-det-gor-vi-for-din-trygghet/

Biljetter betalda med reskassa eller mobilbiljett / fullpris.

Priser från och med 15 december 2019.

Ålder Tätort/
närresa
1 zon 2 zoner 3 zoner 4 zoner
Vuxen 22 / 26 45 / 50 68 / 75 117 / 130 158 / 175
Ungdom 20-25 år 19 / 24 41 / 45 63 / 70 108 / 120 140 / 155
Skolungdom 7-19 år 14 / 16 27 / 30 41 / 45 72 / 80 95 / 105
Duo/familj 42 / 49 86 /95 129 / 143 222 / 243 300 / 333

Biljett köpt kontant (hos försäljningsombud) eller med bankkort har fullpris.

Duo/familj gäller för max 5 personer. 1-2 personer över 20 år och 3-4 personer under 20 år.

Övriga enkelbiljetter

Flygbuss
Flygbussbiljett Karlstad och Torsby, anropsstyrd trafik. 
Vuxen 75 kr
Ungdom 70 kr
Skolungdom 45 kr

Läs mer om våra flygbussarLäs mer om anropsstyrd trafik.
Länk till Karlstads flygplats.

Färdtjänst

Priser färdtjänst

Antalet zoner avgör

Värmlandstrafiks enkelprissystem är uppbyggt på zoner. Du betalar för det antal zoner du reser genom.

Åldersgränser enkelbiljett

Skolungdom: Du räknas som skolungdom från dagen efter att du har fyllt 7 år och till den dag du fyller 20 år.
Ungdom: Du räknas som ungdom från dagen efter att du har fyllt 20 år och till den dag du fyller 26 år.
Vuxen: Du räknas som vuxen från dagen efter att du fyllt 26 år.
Barn under 7 år åker gratis i sällskap med betalande resenär (gäller även periodladdning). Detta gäller högst två barn per resenär. Barn nummer tre och följande får betala skolungdomspris. 6-åringar som åker ensamma betalar skolungdomspris. Barn under 6 år får inte åka ensamma.


Skriv ut sida