Priser enkelbiljetter

Enkelbiljett och förköpsbiljett

Biljetter betalda med reskassa eller mobilbiljett / fullpris.

Priser från och med 13 december 2020, kr

Ålder Tätort/
närresa
1 zon 2 zoner 3 zoner 4 zoner
Vuxen 23 / 27 46 / 52 70/ 77 121 / 134 162 / 180
Ungdom 20-25 år 20 / 25 42 / 46 65 / 72 111 / 124 144 / 160
Skolungd 7-19 år 15 / 17 28 / 31 42 / 46 74 / 82 97 / 108
Duo/Familj 43 / 51 87 / 98 132 / 147 229 / 254 308 / 342

Biljett köpt kontant (hos försäljningsombud) eller med bankkort har fullpris.

Duo/Familj gäller för max 5 personer. 1-2 personer över 20 år och 3-4 personer under 20 år. Medföljande barn under 7 år räknas in i totalen.

Övriga enkelbiljetter

Flygbuss
Flygbussbiljett Karlstad och Torsby, anropsstyrd trafik.

Vuxen 77 kr
Ungdom 72 kr
Skolungdom 46 kr

Läs mer om våra flygbussarLäs mer om anropsstyrd trafik.
Länk till Karlstads flygplats.

Färdtjänst

Priser färdtjänst

Antalet zoner avgör

Värmlandstrafiks enkelprissystem är uppbyggt på zoner. Du betalar för det antal zoner du reser genom.

Åldersgränser enkelbiljett

Skolungdom: Du räknas som skolungdom från dagen efter att du har fyllt 7 år och till den dag du fyller 20 år.
Ungdom: Du räknas som ungdom från dagen efter att du har fyllt 20 år och till den dag du fyller 26 år.
Vuxen: Du räknas som vuxen från dagen efter att du fyllt 26 år.
Barn under 7 år åker gratis i sällskap med betalande resenär (gäller även periodladdning). Detta gäller högst två barn per resenär. Barn nummer tre och följande får betala skolungdomspris. 6-åringar som åker ensamma betalar skolungdomspris. Barn under 6 år får inte åka ensamma.


Skriv ut sida