Priser enkelbiljetter

Priser från och med 12 december 2021, kr.

Biljetter betalda med reskassa eller mobilbiljett / fullpris.

 Tätort/närresaEn zonTvå zonerTre zonerFyra zoner
Vuxen (26 - år)24 / 2848 / 5472 / 79121 / 134162 / 180
Ungdom (20-25 år)21 / 2644 / 4867 / 74111 / 124144 / 160
Skolungdom (0-19 år)16 / 1829 / 3243 / 4774 / 8297 / 108
Duo/Familj46 / 5393 / 103135 / 150229 / 254308 / 342
Senior21 / 2644 / 4867 / 74111 / 124144 / 160
Student21 / 2644 / 4867 / 74111 / 124144 / 160
Senior (kl 10-14, endast reskassa)16 / –29 / –44 / –74 / –97 / –
Barnvagn (kl 10-14,
endast reskassa)
16 / –32 / –47 / –80 / –108 / –

Extra rabatt senior kl 10-14: vid köp med reskassa ombord på bussen. 

Barnvagnsrabatt kl 10-14: vid köp med reskassa ombord på bussen. Erbjudandet gäller i mån av plats.

Duo/Familj gäller för max 5 personer. varav högst två personer över 20 år. Medföljande barn under 7 år räknas in i totalen.

Biljett köpt kontant (hos försäljningsombud) eller med bankkort har fullpris.

Övriga enkelbiljetter

Flygbuss

Flygbussbiljett Karlstad och Torsby, anropsstyrd trafik.

Priser från 12 december 2021 inom parentes.

Vuxen 77 kr (79 kr)
Ungdom 72 kr (74 kr)
Skolungdom 46 kr (47 kr)

Läs mer om våra flygbussarLäs mer om anropsstyrd trafik.
Länk till Karlstads flygplats.

Färdtjänst

Priser färdtjänst

Antalet zoner avgör

Värmlandstrafiks enkelprissystem är uppbyggt på zoner. Du betalar för det antal zoner du reser genom.

Åldersgränser enkelbiljett

Skolungdom: Du räknas som skolungdom fram till den dag du fyller 20 år.
Ungdom: Du räknas som ungdom från och med dagen då du fyller 20 år och till den dag du fyller 26 år.
Vuxen: Du räknas som vuxen från och med dagen då du fyller 26 år.
Senior: Du räknas som senior från och med dagen då du fyller 65 år. Förmånsintyg från Försäkringskassan gäller.
Student: ingen åldersgräns men du ska läsa på en studiemedelsberättigad utbildning, studietakten ska vara minst 50 procent under minst 10 veckor och du ska kunna visa upp studentlegitimation från Mecenat, Westudents eller Stuk.co, märkt med Svensk kollektivtrafiks studentresesymbol.
Barn under 7 år åker gratis i sällskap med betalande resenär (gäller även periodladdning). Detta gäller högst två barn per resenär. Barn nummer tre och följande får betala skolungdomspris. 6-åringar som åker ensamma betalar skolungdomspris. Barn under 6 år får inte åka ensamma.

Ålder och/eller rätt till rabatt ska kunna styrkas med legitimation.

 


Skriv ut sida